Dobrovského ulice: Termín zůstává

Písek – Druhá etapa rekonstrukce Dobrovského ulice v Písku musí být hotová do 10. listopadu, tak jak bylo původně v plánu. Potvrdili to radní města. Společnost Casta coby zhotovitel žádala o prodloužení termínu do 30. listopadu, čemuž město nevyhovělo.

Ze šesti uchazečů nevyhověl ani jeden

Písek – Rekonstrukce dmychárny čistírny odpadních vod v Písku se letos dělat nebude. Město muselo zrušit výběrové řízení, jelikož žádný ze šesti uchazečů nesplnil podmínky zadavatele. „Akci tedy přesuneme z letošního rozpočtu na rok 2016," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot. Předpokládané náklady jsou pět milionů korun. 

V Putimi se sejdou harmonikáři

Putim – Sbor dobrovolných hasičů Putim ve spolupráci
s obcí připravují už třetí putimské setkání harmonikářů. Uskuteční se v sobotu 17. října od 13 hodin v kulturním domě v Putimi. Vstupné je padesát korun. 

Zastupitelstvo v Kestřanech

Kestřany – Zastupitelé se sejdou ve středu 14. října od 17 hodin v kanceláři starosty obce. Projednají kapacitu jídelny MŠ či projekty.