O zpravodaj se zatím přihlásilo 185 lidí

Písek – Vedení města zvažuje, zda se i nadále vyplatí plošná distribuce městského zpravodaje, nebo se bude adresovat pouze lidem, kteří o něj projeví zájem. Vyhlásilo proto anketu, ve které se mohou zájemci o písecký měsíčník přihlásit k jeho odběru, a to ať už do schránky poštovní nebo e-mailové.
Do ankety se zatím zapojilo 185 lidí. Větší zájem mají o doručování do klasických schránek. „Své adresy vyplnilo 138 lidí a pro doručování e-mailem hlasovalo 47 lidí," uvedla mluvčí radnice Kristýna Barchini.
Město se na základě nasbíraných adres rozhodne, zda bude výhodnější zůstat u plošného roznášení zpravodaje, nebo nikoliv. V současné době vydává zpravodaj v nákladu 14 700 výtisků a cena jednoho vydání je 31 050 korun vč. DPH. Na celý rok (12 vydání) pak zpravodaj stojí 372 000 korun vč. DPH.
Dotazník města se táže také na to, zda by se měl vydávat kulturní měsíčník zvlášť, jak tomu bylo před lety. „Kulturní přehled by obyvatelé Písku podle dosavadních výsledků rádi dostávali i nadále jako součást zpravodaje. Pro se vyslovilo sto lidí. Naopak zvlášť by si ho přálo 75 lidí," doplnila mluvčí.
Anketa potrvá do konce října. Závěry z ní bude město vyvozovat během listopadu.

Do Záhoří se sjedou stážisté z různých koutů světa

Záhoří – Stážisté z Tchajwanu, Thajska, Maroka, Řecka, Ukrajiny i Azerbajdžánu navštíví v říjnu Základní školu v Záhoří. Osm mladých lidí zde stráví celý týden a budou žákům představovat sebe a své země. Stane se tak díky multikulturnímu projektu Edison od organizace AIESEC, který je zaměřený na zprostředkování jiných kultur mladým lidem a dětem. „Stážisté budou ve výuce diskutovat s našimi žáky anglicky a německy na různá témata, která obě skupiny zajímají. Projekt bude hodně intenzivní a myslím, že i hodně pestrý. Naše děti budou určitě plné dojmů," konstatovala Drahoslava Hauserová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Záhoří.
Stážisté budou ubytováni v rodinách místních školáků, a to v týdnu od 11. do 18. října. Stážisté se budou nejen celý týden aktivně zapojovat do výuky, kterou povedou v angličtině nebo němčině, ale plánují například i dílny tzv. global village. Během dílen budou moct všichni ochutnat různé kuchyně světa, zazpívat krátkou tureckou písničku či si zahrát fotbal s řeckou účastí. 

Duha otevře své dveře veřejnosti

Písek – Den otevřených dveří chystají v Duze na středu 7. října v době od 8 do 17 hodin. Uskuteční se v rámci Týdne sociálních služeb, který začíná v pondělí 5. října. „Během dne otevřených dveří budeme mít ve stacionáři tvůrčí dílny, kde se bude vyrábět vizovické pečivo, vyzkoušíme si korálkování, šipky a nebude chybět ani ukázka tréninku iBoccia," uvedla Eva Čermáková, sociální pracovnice Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, konkrétně pracoviště Duha Písek.