Architekti, je tu další soutěž

Písek – Krátce po ukončení architektonické soutěže na nový bazén vypsali Písečtí další, a to na revitalizaci historického centra města. Jedná se o lokalitu Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlých ulic. Návrhy by měly zohledňovat specifikaci využití území, prostorové a architektonicko – urbanistické řešení skladby řešeného území, zeleně i dopravních vztahů. Architekti, kteří by se chtěli do soutěže zapojit, musí odevzdat své projekty nejpozději do 16. listopadu do 16 hodin.

Galerie muzea: Já je někdo jiný

Písek – Na nádvoří Prácheňského muzea začíná dnes v 17 hodin vernisáž výstavy nazvané Já je někdo jiný s podtitulem Tvůrčí obsese mezi surrealismem a art brut. Výstavu zahájí Josef Janda a Bruno Solařík, kurátoři výstavy, která potrvá do 4. října. „Výstavy se účastní jednak členové skupiny česko-slovenských surrealistů a jejich zahraniční přátelé a jednak známější, méně známí i dosud zcela neznámí představitelé art brut, mediumního umění, spiritismu a podobně. Zatímco díla členů skupiny jsou vesměs nedávného data, výtvory art brut, zahrnují období celého uplynulého století až do současnosti," uvedl Bruno Solařík.
Rozhovor s tímto spisovatelem a překladatelem najdete v pondělním vydání (7. září) Píseckého deníku.

Památky se otevřou veřejnosti v sobotu 12. září

Písek – Odbor školství a kultury ve spolupráci se správci jednotlivých objektů pořádá v sobotu 12. září tradiční Den otevřených dveří památek v Písku. „Stejně jako v minulých letech se akce zaměřuje především na památky běžně nepřístupné s cílem rozšířit povědomí o místním kulturním dědictví," uvedla za odbor školství a kultury MÚ Písek Edita Kučerová.
Veřejnost bude mít mimořádnou možnost prohlédnout si například dům U Slona a části domu U Koulí či nahlédnout do původního bankovního domu v Karlově ulici. Velké oblibě se již několik let těší návštěvy Kronbergerova altánu v Komenského ulici. Zpřístupněn bude také pietní park sv. Trojice včetně zvonice a kostela. V několika objektech připravili také prohlídky s průvodcem, a to například ve Sladovně, Zemském hřebčinci a staré vodárně. Otevřené budou i brány píseckých kostelů s asistencí kvalifikovaných kustodů. Pro zájemce bude rovněž otevřen vojenský hřbitov. 
Písecký deník se bude dnu otevřených památek podrobněji věnovat v úterním vydání (8. září).

Kestřanští projednají i dotace

Kestřany – Zastupitelé Kestřan mají před sebou další jednání. Bude se konat ve středu 9. září od 17 hodin v kanceláři starosty obce Lubomíra Málka. Zastupitelé se budou zabývat mimo jiné hospodařením obce v období od ledna do srpna tohoto roku, rozpočtovou změnou nebo návrhy projektů z dotačních titulů.