Zastupitelé budou jednat o majetku
Písek – Odbory městského úřadu spravují v současné době 88 objektů. O strategii a optimalizaci majetku rozhodnou zastupitelé na mimořádném zasedání ve čtvrtek 9. července. Budovy jsou na základě současného využití a s přihlédnutím k jejich technickému stavu, historické hodnotě, případně ekonomickým ukazatelům rozděleny do skupin podle potřebnosti a důležitosti pro město – strategické, potřebné a nepotřebné budovy.
V návrhu jsou mezi strategické objekty zařazeny například věž a zvony kostela Narození Panny Marie, městská knihovna na Alšově náměstí, Schrenkův pavilon v Palackého sadech, restaurace na ostrově, bývalá škola na Alšově náměstí, dům U Koulí nebo bývalá obchodní akademie. Na druhé straně jako pro město nepotřebné jsou navrhovány například objekt U Honzíčka, dům v Rokycanově ulici č. p. 227 a bývalý muniční sklad ve Vráži.
Jednání zastupitelstva začíná ve 13 hodin ve velkém sále kulturního domu. 

Na radnici přivítali další nové občánky
Písek – V obřadní síni radnice se v pondělí uskutečnilo poslední vítání nových občánků před prázdninami. Tentokrát se slavnostního aktu zúčastnili rodiče pěti chlapců a osmi děvčátek. Městský úřad zve na vítání děti, jejichž rodiče o to požádají. V evidenci matriky píseckého městského úřadu je za prvních šest měsíců letošního roku 427 dětí, které se narodily v písecké porodnici. „Je to přibližně stejný počet jako v prvním pololetí roku 2014," uvedla Ivana Brücklerová, vedoucí oddělení matrik MÚ. Většina rodičů dětí má trvalé bydliště v Písku, někteří však také v obcích ve správním obvodu píseckého městského úřadu.  

Dobrovolní hasiči pořádají dětský den 
Čížová – Sbor dobrovolných hasičů Zlivice a obec Čížová připravují dětský den, který se uskuteční v sobotu 11. července na fotbalovém hřišti v Čížové. „Od 14 hodin se děti mohou těšit na horolezeckou stěnu, skákací hrad, amazonské foukačky, střelbu ze vzduchovek a další zábavné akce," uvedl Petr Kropáček, starosta SDH Zlivice. 

Na chodník dostala obec dotaci
Záhoří – Obec v současné době opravuje chodníky ve stavebním obvodu pod hřištěm. „Po vyřízení potřebných povolení opravíme chodník kolem hřbitova u silnice I/29. Celkové náklady činí téměř půl milionu korun," informoval Petr Kápl, starosta Záhoří. Obec získala na opravy dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, a to ve výši 130 tisíc korun, zbývající část je hrazena z obecního rozpočtu.