Sbírka skautů pomůže potřebným lidem

Písek – Skauti okresu Písek pořádají ve dnech 11. a 12. listopadu tradiční podzimní sbírku humanitární pomoci.  Sbírají vše, co by mohlo pomoct lidem ve složité životní situaci, mnozí jsou bez prostředků a často i bez  domova. Dary budou odeslány do centra humanitární       pomoci v Broumově. Pokud možno dary balte do pevných igelitových pytlů nebo do krabic, aby vydržely transport.

V pátek 11. listopadu se budou dary vybírat v Písku na vlakovém nádraží od 16 do 18 hodin, ve Skautském domě nebo na Mírovém náměstí 862 a v Protivíně ve skautské základně na Ostrově od 15 do 18 hodin. V sobotu 12. listopadu na stejných místech, jen v Písku od 8 do 10.30 hodin.

O revitalizaci městského parteru u řeky Otavy se bude diskutovat 14. listopadu

Písek – Veřejná beseda na téma Revitalizace městského parteru u řeky Otavy se uskuteční 14. listopadu od 16.30 hodin v budově městského úřadu v Budovcově ulici.

Projednávaná témata besedy budou: • záměr budoucí revitalizace městského parteru u toku řeky, • zpracovaná analýza Městského ostrova, • Městský ostrov – zeleň, dendrologie, • zpracovaná architektonická studie využití prostoru po stávajícím plaveckém areálu.