Milevští si za vodu zřejmě připlatí. Navýšení představuje téměř tři koruny
Milevsko – O téměř tři koruny více za kubík než letos by měli Milevští platit v roce 2017 za vodné a stočné. Jde o návrh, který je výsledkem jednání mezi vedením města a společností Čevak, která vodohospodářskou soustavu ve městě provozuje. O ceně vody definitivně rozhodnou zastupitelé. Ti se konkrétně budou zabývat navýšením o 2,67 koruny za kubík včetně DPH na 67,76 koruny. Podle starosty Ivana Radosty se na zvýšení ceny projevilo několik faktorů. „Cena vody roste o korunu, o 250 tisíc korun se navyšuje nájem a dále se v ní odráží i nárůst nákladů, jako jsou služby a podobně," upřesnil starosta. Podotkl, že i nadále se bude cena za vodné a stočné v Milevsku držet na nejnižší úrovni v porovnání s městy Jihočeského kraje. Letos platí Milevští za vodné a stočné včetně DPH 65,09 koruny za kubík. Oproti loňsku si připlatili 74 haléřů. Průměrná roční spotřeba vody se pohybuje okolo třiceti kubíků na osobu.

Orientace v klášteře je nově jednodušší
Milevsko – „V klášteře už nezabloudíte," poznamenává hlavní průvodkyně premonstrátského kláštera Olga Černá. Díky grantovému programu Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu přibylo podle jejích slov v klášteře několik informačních prvků, které by měly jeho návštěvníkům usnadnit orientaci v celém areálu. „Před hlavní bránou je vítá tabule s leteckým snímkem, na němž jsou vyznačeny jednotlivé budovy kláštera, a se základní informací o možnostech jejich prohlídky. Podrobnější údaje jsou uvedeny na plakátech ve vitrinách i stojanech a na nástěnce v klášterním obchůdku. Další orientační panel je umístěn vedle vchodu u hřbitova, na prvním i druhém nádvoří byly instalovány sloupy se směrovkami," upřesnila Olga Černá. Autorkou grafického návrhu informačního systému je Štěpánka Našincová, která v loňském roce získala prestižní ocenění Zlatý středník. Součástí projektu Expozice milevského kláštera, který Jihočeský kraj grantem podpořil, jsou i nové webové stránky, jejichž autorem je webdesigner Jan Polzer. 

Pojízdnou prodejnu podpořili, ale ne v plné výši
Milevsko – Dvanáct tisíc korun schválili radní města jako roční příspěvek na provoz pojízdné prodejny Miloslava Buřila, který jednou týdně zásobuje také milevské osady Něžovice a Klisín. 
  „Na provoz prodejny mu přispíváme každý rok," podotkl místostarosta Martin Třeštík.
 V minulosti město provozovateli přispívalo požadovanou částkou 9600 korun, tedy čtyři sta korun za měsíc a osadu. Nyní byl požadavek navýšen na šest set korun za měsíc a osadu, tedy 14 400 korun. To se zdálo radním jako vysoká částka. Zvolili tak kompromis ve výši pět set korun za měsíc a osadu. 

Opravu chodníku odsunuli o rok  
Milevsko – V Milevsku odsunuli chystanou opravu chodníku v areálu MŠ Kytička na starém sídlišti. „Po šedesáti letech činnosti školky by to bylo velmi přínosné, rádi bychom opravu udělali, ale letos se na to nedostaneme. Aktivita naší společnosti Služby města Milevska, která to bude dělat, směřovala k budování chodníku v Jeřábkově ulici tak, aby se zakázka stihla," vysvětlil starosta Ivan Radosta. Dodal, že příští rok se chodník v areálu Kytičky opravy dočká. 

Braničtí pořádají příští týden jarmark
Branice - Branice – V Branicích už pomalu vítají Vánoce. V pátek 25. listopadu pořádají v kulturním domě už tradiční předvánoční jarmark ručně dělaných výrobků. Zájemci ho mohou navštívit mezi 16. a 18. hodinou a budou moci koupit různé vánoční zboží i nějaké dobroty.

Rozhodnou, na co využijí peníze  
Borovany – Tento týden se Borovanští dozvěděli, jak si konkrétně vedli ve sběru hlasů pro svůj dub letní z návsi. Ten skončil v celorepublikové anketě Strom roku 2016 na třetím místě. Sběrem starých mobilů, pomocí kterých se letos dalo poprvé hlasovat, byli mezi dvanácti finalisty druzí, naopak jako poslední skončili v počtu dárcovských sms. Nejvíc jich dostala vítězná lípa z Chrudimska, a to 240, pro borovanský strom jich přišlo jen dvacet sedm. Konečný součet hlasů byl dán počtem zaslaných sms, odevzdaných mobilů a podpisů v arších. Borovanští nyní budou rozhodovat o tom, na co využijí téměř jedenáct tisíc korun, které získali za sběr podpisů pro svůj památný strom.