Vánočním stromem
bude stříbrný smrk
Milevsko – V Milevsku ve čtvrtek vybrali strom, který bude zdobit v období adventu náměstí E. Beneše. Podle informací Andrey Rucké, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Milevsko, jde o stříbrný smrk nyní rostoucí na městském pozemku. „Nebude nijak majestátní, ale svým pravidelným a hustým zavětvením bude jistě ozdobou vánočně nazdobeného centra města," podotkla. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a také výzdoby města se uskuteční o první adventní neděli 27. listopadu. Nepříjemná záležitost potkala milevský vánoční strom na Štědrý den roku 2014, kdy se kvůli větru zlomil a spadl na zem. Naštěstí se vše obešlo bez zranění. 

Muzeum vybudují za pomoci dotace
Milevsko – Do Milevska zamířila dobrá zpráva. Město získalo dotaci od Ministerstva kultury na vybudování muzea maškar. Jde o částku pět set tisíc korun. „Výrazně nám to pomůže," podotkl místostarosta Martin Třeštík. Jaké budou provozní výdaje po odečtu vstupného, se podle něj špatně odhaduje. Nahrubo ale počítají s tím, že půjde pro příští rok o částku 300 tisíc korun. Nové muzeum se na náměstí E. Beneše otevře příští rok v únoru. 

Komise navrhuje odkup bývalé školy ve Dmýšticích

Milevsko, Dmýštice – Vytvoření finanční rezervy pro odkup bývalé školy a přilehlého pozemku v milevské osadě Dmýštice je jeden z požadavků na zařazení do rozpočtu města na rok 2017, které zazněly na jednání komise pro místní části. Právě bývalá škola, která je v soukromých rukách, je podle městské architektky Simony Vondráčkové důležitá pro uskutečnění úprav středové části této milevské osady. „Bývalá škola je nejen zajímavá svým architektonickým provedením, ale se svými pozemky ležícími v těžišti obce nabízí možnosti úpravy a rozšíření veřejného prostoru," vysvětlila. Dodala, že se jimi získá prostor na úpravu autobusových zastávek, k zajištění bezpečnosti chodců, rozšíří se veřejná vybavenost obce i se vytvoří možnosti pro podnikání. „Věřím, že se podpoří i sociální vazby obyvatel," podotkla architektka. Osadu Dmýštice půlí silnice druhé třídy na dvě části. Místní se tu z hlediska dopravy necítí bezpečně. Je podle nich nutné tu vybudovat další chodníky, problémem jsou i výstupy z autobusů. Cílem úprav, jejichž záměr podpořili milevští radní i komise pro místní části, má také být vytvoření místa, kde by se obyvatelé mohli scházet. Obec historicky žádný centrální prostor nemá. 

Sepekovské žáky učí dílny mistr ze ZVVZ
Sepekov – Na rozvoj technické výchovy kladou důraz na Základní škole Sepekov. Ředitelka školy Jitka Nováková vysvětlila, že navázali spolupráci se ZVVZ z Milevska. „Do odborných dílen, které jsme nově vybavili, nám zapůjčí mistra odborného výcviku. Každá třída z vyššího stupně bude s ním mít jednou za měsíc dvouhodinovku," upřesnila ředitelka. Dodala, že také vylepšili školní kuchyňku, aby žáci mohli vařit. „Plánujeme zrekonstruovat školní pozemky, aby technická výchova probíhala ve všech směrech – šití, vaření, dílny a pozemky – a aby děti byly v tomto směru vzdělané a zdokonalené," uzavřela ředitelka. Novinkou také je, že škola odebírá díky ZVVZ odborné časopisy. Kromě sepekovské školy podporuje firma podle slov Jitky Novákové i obě milevské základní školy. 

Plánují hřiště pro děti
Branice – V Branicích myslí na děti. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě za pomoci jeho příspěvku by Braničtí chtěli hřiště vybudovat ve sportovním areálu. Tam toto vyžití pro nejmenší generaci chybí. „Myslíme si, že dětské hřiště ve sportovním areálu je důležité. Lidé sem chodí na hřiště, jsou tu i rekreanti," vysvětlil starosta Stanislav Češka. Obec bude žádat o zhruba 350 tisíc korun, dotace může činit maximálně sedmdesát procent. Jestliže Braničtí s žádostí neuspějí, budou čekat, jak na tom bude obec finančně v průběhu roku a zda najdou volné peníze v rozpočtu. „Počkáme, jaké budou priority a jaké žádosti o dotace vyjdou a nevyjdou," potvrdil starosta, který tak reagoval na to, že zastupitelé schválili podání žádostí o dotace také na opravu místní komunikace, rekonstrukci hřiště a především na vybudování šesti sociálních bytů, které by vznikly nadstavbou nad budovou obchodu. Na novém hřišti ve sportovním areálu by podle nabídky mohly být houpačky, kolotoč, lanová pyramida, prolézačka či stěna s klouzačkou.