Za svoz papíru a plastů dají v Milevsku víc. Přibývá jich
Milevsko – V Milevsku navýšili o 152 tisíc korun částku určenou na svoz plastů a papíru z barevných kontejnerů. Důvodem je to, že množství tohoto odpadu narůstá. Svoz jednoho kontejneru tak v přepočtu bude stát 110 korun bez daně. V porovnání s jinými městy patří částka k nejnižším. Ve Vodňanech platí město za svoz kontejneru papíru 200 a 320 korun plastu, ve Vimperku mají jednotnou cenu 160 korun a například v Týně nad Vltavou 256 a 251 korun.
Svoz tohoto odpadu zajišťuje v Milevsku městská organizace Služby města Milevska. Stojí to zhruba milion korun ročně. V Milevsku sváží ze stanovišť na tříděný odpad papír i plasty jednou týdně a nápojové kartony dvakrát týdně. 

Školy chtějí modernizovat učebny
Milevsko – Na 1. ZŠ T. G. Masaryka by rádi zrekonstruovali učebny cizích jazyků, na 2. ZŠ J. A. Komenského zase odborné učebny. Zastupitelé oběma školám vyhověli, schválili podání žádostí o dotaci i souhlasili s předfinancováním projektu. Nejdřív je nutné uhradit celou částku, tu pak Milevsko dostane zpět. Jedná se o miliony korun. Podle místostarosty Martina Třeštíka jde o chválihodné využití. „Doporučuji, abychom obě žádosti podpořili a souhlas s předfinancováním vydali. Myslím, že to budou účelně vynaložené peníze," řekl. Radní a předseda finančního výboru Petr Barda také vyzval zastupitele, aby materiál podpořili. „Na první pohled se může stát hrozivé, že jsou to pro město tak vysoké částky, ale připomenu, že se jedná o předfinancování a poměrně rychlé vrácení peněz," uvedl. V případě druhé základní školy by šlo o výdaje 7,8 milionu korun a spoluúčast Milevska 780 tisíc korun, u 1. ZŠ o 2,2 milionu korun a spoluúčast taktéž deset procent. Podle ředitele 1. ZŠ Martina Hrycha jsou součástí jejich projektu na rekonstrukci učeben cizích jazyků i další aktivity. Jde například o vybudování bezbariérového WC a schodolezu nebo doplnění zeleně kolem školy. Pro možnost čerpat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bylo nutné vytvořit Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Milevsko. Zajistila ho MAS Střední Povltaví. 

Milevští získali záštitu ministerstva 
Milevsko – Nad vznikajícím muzeem maškar převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. Ten také město navštívil. Podle informací starosty Ivana Radosty byl Daniel Herman příjemně naladěný z plánu na vytvoření muzea maškar. „Byla nám udělena záštita Ministerstva kultury nad projektem muzea milevských maškar, za což jsme samozřejmě rádi," konstatoval starosta. Muzeum, které bude dokumentovat proslulou tradici maškar v Milevsku, zahájí provoz příští rok na konci února, tedy před samotným průvodem. Sídlit bude v budově spořitelny na náměstí E. Beneše. 

Jak uspěje dub z Borovan? 
Borovany – Na slavnostním vyhlášení výsledků v Brně 20. října se Borovanští dozvědí, jak se v republikové konkurenci dařilo jejich dubu z návsi, který se letos jako jediný jihočeský zástupce dostal do finále ankety Strom roku. Poslední týden hlasování, který končí v pondělí 10. října, je tajný, takže není oficiálně jasné, kdo má kolik hlasů. Ve finále ankety, ve které bojuje dvanáctka stromů, se sbíraly hlasy pomocí podpisů, mobilů i dárcovských SMS.

Romské komunitě se chtějí věnovat dál
Milevsko – Práce s romskou komunitou, kterou má na městském úřadě na starosti Jana Krihová, se městu osvědčuje.
I pro příští rok chce Milevsko žádat o dotaci ze státního rozpočtu na podporu této terénní práce. Posvětit to musí ještě zastupitelé.
Podle Ladislava Kotalíka, vedoucího odboru sociálních věcí MÚ Milevsko, jsou celkové náklady projektu 372 tisíc korun a maximální dotace může činit 300 tisíc korun. Terénní práci s romskou komunitou se v Milevsku věnují od roku 2005, kdy na odboru sociálních věcí městského úřadu byla zřízena tato pozice.

Toulava požádala město o podporu, to zatím nerozhodlo 
Milevsko – Vedení turistické oblasti Toulava, kam spadá i Milevsko či Tábor a Bechyně, požádalo město Milevsko o příspěvek na podporu cestovního ruchu. Podle informací místostarosty Martina Třeštíka hledá Toulava zdroj trvalého financování. Po Milevsku by společnost chtěla každoročně desítky tisíc korun. Rada města zatím o výši příspěvku nerozhodla. Jejím dopisem se bude zabývat skupina, která má za úkol řešit rozvoj města, i odbory finanční a regionálního rozvoje a pak opětovně radní. Je Toulava podle místostarosty pro Milevsko přínosem? „Postupně se tato turistická oblast začíná dostávat do povědomí. Má různé aktivity. Myslím, že v řadě ohledů turistickému ruchu pomáhá. Na druhou stranu ale čekat rychlé efekty asi není možné," konstatoval Martin Třeštík. Podotkl, že například s propagací maškar jim Toulava hodně pomohla. Centrem turistické oblasti je město Tábor.  

Peníze obce zamířily i do Vepic
Kovářov – Ve Vepicích opravilo vedení obce Kovářov kapličku, novinkou jsou také nová vrata u hasičské zbrojnice. Na obě akce obec dostala dotaci Jihočeského kraje. „Opravu kapličky jsme rozdělili do dvou etap, v loňském roce jsme opravili interiér a letos to byla venkovní fasáda," uvedl k prvnímu vylepšení starosta Pavel Hroch. „V případě hasičské zbrojnice jsme vyměnili stará dřevěná vrata. Hasiči tam mají poměrně drahou techniku," dodal Pavel Hroch. Obnovou díky dotaci také prošly dva křížky – jeden v Chrástu a druhý u Žebrákova.