Vedení města doufá, že
 kruháč upraví příští rok
Milevsko – V Milevsku se připravují na vylepšení kruhového objezdu u Bažantnice. Nyní řeší pozemky, některé patří městu, další Jihočeskému kraji a státu. Nutné je, aby pozemky odpovídaly budoucí podobě stavby. Po rekonstrukci totiž bude jejich rozdělení jiné. Provizorní kruhový objezd, který je v ulici od roku 2013, kdy Ředitelství silnic a dálnic bouralo most na silnici první třídy č. 19 a stavělo nový, se měl dočkat konečné podoby letos. To se nestalo. Podle města akci nezařadil Jihočeský kraj, který se bude na stavbě také podílet, do svého rozpočtu. Jihočeský kraj se zase letos v dubnu odkazoval na to, že stavbu řeší město a Správa a údržba silnic nemá dosud projektovou dokumentaci. Radní Miroslav Doubek, který má na starosti infrastrukturu, řekl, že doufá, že se úpravy kruhového objezdu uskuteční příští rok. Jihočeský kraj tu zajistí silniční těleso, město obrubníky, chodníky i veřejné osvětlení. Vedení města se po rekonstrukci mostu rozhodlo, že tu objezd zůstane nastálo. Zazněly ohlasy, že kruhová křižovatka zklidnila dopravu na příjezdu do města od Petrovic. 

Milevští podpořili hospic i nadaci
Milevsko – Jedná se o tradiční podporu, kterou milevští radní schválili i letos. Čtyři tisíce korun jdou Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň a o dva tisíce více Hospicu sv. Jana N. Neumanna Prachatice. Podle starosty Ivana Radosty se jedná o standardní záležitost.

Do konce září chtějí mít výměnu řadu hotovou
Kovářov – V Kovářově finišují s první etapou výměny vodovodního řadu. „Ta vede po silnici druhé třídy č. 102 a její uzavírku máme schválenou do 12. srpna. Do té doby musíme první etapu dodělat," informoval starosta Pavel Hroch. Dodal, že aby zachovali obslužnost místa, kterému říkají Podchalupy, tak museli výměnu rozdělit na tři etapy. Celkově jde o tři úseky řadu dlouhé zhruba šest set metrů. I v případě druhé a třetí etapy bude nutná uzavírka. „Bude po místní komunikaci. Tato uzavírka nás tak netrápí jako ta na silnici druhé třídy," doplnil Pavel Hroch. Výměnu řadu, na kterou Kovářov získal dotaci od Jihočeského kraje, by chtělo vedení obce dokončit do konce září.  

Zahrada domu s pečovatelskou službou přijde o svoji část  
Bernartice – Zastupitelé vyhověli žádosti manželů z Bernartic. Schválili jim prodej pozemku v zahradě domu s pečovatelskou službou o velikosti 82 metrů čtverečních, se kterým žadatelé sousedí. Podle starosty Pavla Souhrady není pozemek městysem využívaný, nachází se v koutě zahrady a špatně se udržuje. „Pozemek jsme vyhodnotili jako nepotřebný. S manžely jsme se domluvili, že v případě, že jim ho prodáme, vybudují oplocení, které bude shodné se stávajícím oplocením v areálu DPS," upřesnil Pavel Souhrada. Městys za metr čtvereční pozemku dostane sto korun, tedy celkově 8200. 

Sepekovští se budou bavit v pohádce i s muzikou 
Sepekov - Hned dvě akce se v sobotu budou konat v Sepekově. Od 14 do 15 hodin startuje na sokolském hřišti pohádkový les, který pořádá Český svaz žen Sepekov. Na děti a jejich doprovod se těší řada pohádkových bytostí. Od 17 hodin bude sepekovským náměstím znít hudba. Před restaurací Obecní dům se už počtvrté sejdou profesionální i amatérští muzikanti, kteří si rádi zahrají.