Město pokračuje v rekonstrukci osvětlení
Milevsko – Celkem 410 tisíc korun zaplatí město za rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Hůrka. Práce zajistí Služby města Milevska, a to v koordinaci s firmou E-on, která pokládá vedení nízkého napětí do země. Podle informací místostarosty Martina Třeštíka tu použijí stejný typ svítidel, jako je v Jiráskově ulici na starém sídlišti. Tato svítidla budou do budoucna i na celém sídlišti. 

Lidé z Čs. armády: Naše ulice je kvůli autům nebezpečná
Milevsko – Vyřešte situaci v jednosměrné ulici Čs. armády. Ze silnice III. třídy tam auta vjíždějí rychle a ohrožují chodce i zaparkovaná vozidla. Takový požadavek dorazil na radnici od obyvatel ulice. Podle starosty Ivana Radosty se situací zabývají. „Zadali jsme odboru dopravy, aby připravil návrh řešení dopravní situace v této ulici," ubezpečil starosta. Požadavek obyvatel, kteří navrhují například vybudování zpomalovacího prahu, projednávala i dopravní komise, poradní orgán rady města. Ta konstatovala, že umístění retardéru by znamenalo úbytek parkovacích míst. Podle odboru dopravy a živnostenského se jedná o složitější dopravní situaci, kterou by měl řešit projektant s autorizací na dopravní stavby. Odbor tedy navrhl zadat poptávku na zpracování studie, která bude řešit situaci v ulici s důrazem na bezpečnost pěších a automobilové dopravy. Studie by měla říci, jaké řešení je v ulici vůbec možné, a poté by následovaly další kroky. 

Cena za pacht půdy je dvojnásobná
Kovářov – Cena zemědělské půdy se zvyšuje, a to i jejího pachtu. Příkladem je obec Kovářov, která dvojnásobně navýšila cenu za pacht zemědělské půdy z dosavadních 1500 korun na tři tisíce korun za hektar a rok. Ta platí i pro kovářovské zemědělské družstvo. Podle starosty Pavla Hrocha šlo o vzájemnou dohodu. Novou cenu schválilo předsednictvo družstva, které si od obce nově pronajímá více pozemků než doposud. Některé totiž nebyly zahrnuty ve smlouvě. „Udělali jsme podrobnou evidenci pozemků a počet pozemků se zvětšil," informoval Pavel Hroch na posledním zasedání zastupitelů. Navýšení ceny se týká i soukromých zemědělců Bublových z Vesce. 

Klášter připomene Karla IV.
Milevsko – I milevský klášter si připomene výročí 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV., a to srpnovou výstavou v bazilice Navštívení Panny Marie s názvem Karel IV. v Braniborsku. Ta bude k vidění od 7. do 31. srpna. Podle hlavní průvodkyně kláštera Olgy Černé návštěvníky výstava zavede nazpět do 14. století. „A to do doby, kdy braniborské město Tangermünde vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. Císař Karel IV. z něj vytvořil své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce i Svaté říši římské. V roce 1374 se Braniborská marka připojila k zemím Koruny české, což bylo v Tangermünde slavnostně potvrzeno," připomněla Olga Černá. Nyní je v klášteře k vidění výstava malířky, ilustrátorky a autorky knih pro děti Terezy Říčanové.