Další navýšení. Do opravy střechy 
jde více a pravděpodobně ne naposledy
Milevsko – Podruhé a zřejmě ne naposledy. Milevská rada města opět navýšila peníze na opravu střechy na budově U Soudu čp. 1.
Za penězi navíc znovu ve výši dvě stě tisíc korun stojí podle místostarosty Martina Třeštíka to, že se po odkrytí další části střechy zvyšuje rozsah, co je nutné obnovit. Vedení města připomnělo, že před samotným zahájením prací měli k dispozici tři stanoviska odborníků. Podle místostarosty dendrologa, statika i projektantka. „Všichni částku odhadovali na rozsah, který jsme předpokládali v zakázce, a doporučili nám rezervu," nastínil Martin Třeštík s tím, že některé informace nemohli mít. Jako problém se například ukázal stav třicet centimetrů silných trámů, které byly vevnitř shnilé. Podle sondy ale měly být v pořádku. Další neočekávanou skutečností bylo zjištění, že římsy okolo celé budovy jsou v havarijním stavu a musí být zajištěny. Oprava bude podle starosty Ivana Radosty drahá. „I rezerva, kterou jsme měli připravenou, tedy dvacet procent z částky, bude absolutně nedostačující," konstatoval starosta. Město akci vysoutěžilo za 1,5 milionu korun bez daně a dostalo na ni dotaci 400 tisíc korun od Jihočeského kraje. Dosavadní dvě navýšení byla ve výši čtyři sta tisíc korun. V budově čp. 1 sídlí knihovna i Galerie M. 

Každá strana dostane prostor tisíc znaků bez mezer
Milevsko – Tisíc znaků bez mezer, takový maximální prostor dostanou politická uskupení, která mají zástupce v milevském zastupitelstvu, v městském zpravodaji. V poslední době byl měsíčník Milevský zpravodaj bez názoru zastupitelů, ale to se nyní změní. Je to na jakýsi popud opozičního hnutí ANO 2011, které má v zastupitelstvu jeden hlas z jednadvaceti. Jeho zastupiteli Tiboru Kalejovi v červnovém vydání zpravodaje uveřejnili příspěvek a do červencového vydání žádal o další. To přimělo radu města se na svém posledním jednání zabývat statusem Milevského zpravodaje. V Milevsku je v zastupitelstvu osm stran nebo hnutí. Podle tiskového zákona mají zastupitelé právo uveřejňovat svůj názor v městském zpravodaji.

Chyšečtí mění
topení ve škole
Chyšky – V září by měla být hotová výměna topení v základní škole. V té doposud topili elektřinou, což Chyšečtí považují za finančně náročné. Topení tuhými palivy by mělo přinést výraznou úsporu. Elektrické přímotopy se tak stanou od nové topné sezony minulostí a v kotelně budou nově dva kotle na tuhá paliva, jeden hlavní a druhý záložní. Výměna topení v základní škole bude stát přes 2,7 milionu korun bez DPH. Akci obec financuje ze svého rozpočtu. Kontrolu prací, které zajišťuje firma, mají za obec na starosti starosta Miroslav Maksa, místostarosta Václav Calta a zastupitelé Vladimír Hejna, Jiří Lívanec a Ladislav Štván. 

Budou vařit guláš 
Veselíčko - Netradiční soutěž chystají o pouti ve Veselíčku. Na sobotu 30. července připravují soutěž ve vaření guláše, která se bude konat od 
12 hodin v parku u fotbalového hřiště.

Chystají koncert k výročí kostela

Milevsko - Ve čtvrtek 21. července v 19 hodin se v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku koná koncert ke 150 letům kostela. Účinkují Martina Sehylová (zpěv) a Jaroslav Tůma, varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog.

Ebenovi vystoupí v Milevsku 
Milevsko - Čas holin, tak se jmenuje nové album populárních bratří Ebenů. Marek, Kryštof a David Ebenovi s kapelou připravili nový koncertní program a 31. července s ním vystoupí na prvním nádvoří milevského kláštera. Čtenáři Píseckého deníku budou moci vyhrát vstupenky na koncert.

Zrekonstruují obecní studnu
Veselíčko – Obecní studnu v Bilině čeká rekonstrukce. Hasiči ji vyčistí a pracovníci obce osadí novou čerpací pumpou. Poté bude nutné udělat rozbor kvality vody. Zastupitelé svým rozhodnutím vyšli vstříc dubnové žádosti obyvatel Biliny, kteří požadovali, aby tu obec zajistila pitnou vodu v některé z obecních studní. Podle starosty Jiřího Leška se studna nachází pod hasičskou zbrojnicí a je dobře přístupná. V Bilině mají obyvatelé občas problém s pitnou vodou. 

Spoluúčast při nehodě nebude pět tisíc, jen dva
Milevsko – Milevští radní rozhodli v rámci havarijního pojištění o snížení spoluúčasti u dvanácti služebních vozidel pro případ, že se stane nějaká kolize. Spoluúčast už nebude pět tisíc korun, ale jen dva. Pro město to znamená, že za každé vozidlo bude na pojištění ročně platit o pět set korun víc.
Kolize a nehody podle vedení města nejsou výjimečné. „Vzhledem k frekvenci, se kterou se něco děje, jsme vyhodnotili, že je lepší snížit spoluúčast," komentoval Martin Třeštík s tím, že řeší dvě až tři nehody do roka. V jejich případě rozhoduje škodní komise města o finanční spoluúčasti pro viníka. Loni se podle informací starosty Ivana Radosty jednalo o dva případy, u kterých stanovila spoluúčast pracovníka tisíc korun. Předtím viníci kolizí neplatili nic.