Milevsko je rozkopané
Milevsko – Druhá etapa obnovy sítí a komunikací ve Švermově ulici brzy začne. Tento týden by měla firma podle starosty Ivana Radosty převzít staveniště. Už téměř měsíc se tu ale mohlo pracovat. Obnovu zpozdila firma neúspěšná ve výběrovém řízení, která argumentovala tím, že jí dobře nefungovala elektronická aukce. Podnět ale na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedala, a tak další zdržení nehrozí. Podle místostarosty Martina Třeštíka šlo o chybu na její straně, zbylí účastníci výběrového řízení problémy neměli. Další místo, kde se v Milevsku pracuje, a to na obnově teplovodu, je v ulici J. A. Komenského. Na setkání vedení města s obyvateli starosta avizoval, že práce začnou od záchranky směrem ke škole. Kvůli administrativě – firma podle vedení města nevyřídila náležitosti ve správném pořadí – práce začaly v opačném směru. Pracuje se také v Jeřábkově ulici. Třetího června by tu měla začít asfaltace povrchu. Novinkou ulice bude i nový ostrůvek u křižovatky u školy. 

O posvícení chystají změny
Milevsko – Tradiční srpnové bartolomějské posvícení v Milevsku by mohly nově doplnit myslivecké slavnosti Den sv. Huberta, které se v klášterním parku Bažantnice a jeho okolí konají jeden den v září. Plánuje to vedení města. Podle starosty Ivana Radosty by to bylo ku prospěchu, i co se týče návštěvnosti. „Jsem přesvědčený o tom, že je lepší, když se obě akce spojí, než dělat každou zvlášť," řekl starosta. Bartolomějské posvícení neboli milevské slavnosti se také odehrávají z velké části v Bažantnici. Jejich hlavní program tvoří koncerty.  

Márnici 
zrekonstruují příští rok
Sepekov – Na příští rok chystají v Sepekově rekonstrukci márnice na hřbitově. Tu letos městys získal od státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – včetně pozemku za 77 tisíc korun, doposud ji měl ve výpůjčce. Podle sepekovské starostky Pavlíny Bambuškarové mají na rekonstrukci márnice připraven stavební projekt i příslušné rozhodnutí stavebního úřadu. „Ale v letošním roce tuto akci realizovat nebudeme. Rozpočtově bychom ji chtěli zahrnout pro příští rok a využít tak možnosti dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj," nastínila plány Pavlína Bambuškarová. Zastupitelé Sepekova rozhodli o koupi nemovitosti na loňském prosincovém zasedání zastupitelů a objekt plánují zrekonstruovat – vytvořit tu veřejné toalety pro návštěvníky hřbitova, zázemí pro hrobníka a přípojky kanalizace, vody a elektřiny, které tam v současné době nejsou. Stavba márnice pochází pravděpodobně z 18. století a je původním církevním majetkem, o který však oprávněná osoba v rámci církevních restituci nepožádala. Městys Sepekov měl doposud márnici ve výpůjčce a užívá ji jako sklad nářadí sloužící k údržbě hřbitova. 

Úředníci si brigádu zopakují
Milevsko – Květnová brigáda pracovníků městského úřadu, kteří uklízeli a zkrášlovali město na šesti místech, dopadla nad očekávání. Ve svém volném čase se zapojila většina úředníků. Starosta Ivan Radosta chce mít z brigády tradici. Úředníci například pleli záhonky nebo natírali herní prvky. Mezi lokalitami, které uklízeli, patřilo okolí obou městských úřadů a Suchanova rybníka či park Hůrka.