V Milevsku se piknikovalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů
Milevsko – Fairtradová káva, čaj, bábovky z domácích vajec a fairtradového cukru, mléko a sýry od místních farmářů. I to posnídala zhruba čtyřicítka lidí, kteří se v sobotu sešli na společném pikniku v Bažantnici. Dali tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně NaZemi se konal v Milevsku poprvé. Město se tak přidalo k dalším 159 místům v České republice, kde se piknikový happening pořádal. Akce se koná tradičně na Světový den pro fair trade, který připadá na druhou květnovou sobotu. „Atmosféra byla skvělá. Hráli jsme na kytaru, navzájem si ochutnali přinesené jídlo a užívali sluníčka," uvedla místní organizátorka snídaně Hana Filová. Férová snídaně NaZemi je největší akcí na podporu fair trade v České republice. Zájem o akci neustále stoupá. Do prvního ročníku se před šesti lety zapojilo 41 míst, letos už to bylo čtyřikrát tolik. „Férová snídaně je příjemnou akcí, která propojuje v daném místě lidi, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního chování," upřesnila koordinátorka Férové snídaně Gabriela Štěpánková z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje. Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si tedy český spotřebitel koupí fairtradový výrobek nebo lokální produkt od místních pěstitelů, dává tak přednost výrobkům, za nimiž nestojí zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního prostředí. 

Vybudují nová parkovací místa

Milevsko – Téměř 640 tisíc korun bez daně bude stát vybudování nového parkoviště v ulici Pod Stadionem. Vznikne na místě u křižovatky s ulicí J. A. Komenského a mělo by napomoci řešit složitou situaci s parkováním v Komenského ulici. Město práce zajistí v návaznosti na letní obnově teplovodu v Komenského ulici. V ulici Pod Stadionem vznikne dvanáct míst. 

Společnost vyšla obci vstříc
Chyšky – Společnost E.ON, která bude v Chyškách pokládat vedení nízkého napětí do země, práce nezahájí dříve než v polovině června. To byl požadavek obce, protože 11. června budou v Chyškách slavit 725 let obce, a tak nechtějí mít obec, jak se říká, rozkopanou. Starosta Miroslav Maksa věří, že společnost práce uskuteční během letoška. Obec při té příležitosti bude rekonstruovat veřejné osvětlení. Chyšečtí ale ještě nemají vybraný nový typ lamp. V zastupitelstvu není shoda. Ve hře jsou led svítidla a sodíkové lampy, které se liší pořizovací cenou i náklady na výměnu. 

Obec bude mít nový sklad a garáž
Veselíčko – Více než 1,3 milionu korun bez DPH bude stát vybudování obecního skladu ve Veselíčku. „Nový sklad nahradí ten dřevěný u hřiště, který nevyhovuje potřebám obce," vysvětlil starosta obce Jiří Lešek. Doplnil, že obecní garáž nyní nemají. Zastupitelé na posledním zasedání vybrali firmu, která objekt postaví.

Zastupitelé budou ve středuí jednat  
Milevsko – Finanční a majetkové záležitosti čekají  ve středu od 17 hodin na milevské zastupitele. Jedním z bodů, kterým se budou na zasedání zabývat, je schválení závěrečného účtu města. Rok 2015 město zakončilo s přebytkem ve výši téměř 17,6 milionu korun. Starosta Ivan Radosta připomněl, že loni byly daňové příjmy o šest milionů korun vyšší, než byl původní rozpočet. V hospodaření se například odrazilo i to, že se na platech podařilo ušetřit téměř tři miliony korun, na zimní údržbě 463 tisíc či na sekání trávy 364 tisíc korun. Dále se projevilo to, že město některé akce neuskutečnilo. Šlo například o obnovu střechy na čp. 1, kterou město dělá nyní. 

Dvě městské společnosti nesloučí
Milevsko – Právní forma městské společnosti Spos, která se stará o sportoviště, se měnit nebude. Spos zůstane společností s ručením omezeným. Radní města si nechali zpracovat posudek, který řešil, zda bude výhodnější její změna na příspěvkovou organizaci, sloučení se Službami města Milevska nebo ponechání současného stavu. „Podle provedené analýzy a odborného doporučení rada rozhodla ponechat společnosti Spos současnou právní formu," informoval místostarosta Martin Třeštík. Společnost Spos spravuje sportoviště od roku 2001.

Obecní studny opět budou sloužit obyvatelům
Veselíčko – V osadě Bilina u Veselíčka plánují zprovoznit alespoň jednu obecní studnu. Zastupitelé se tak snaží vyhovět místní obyvatelce, která sepsala žádost, pod níž se podepsaly zhruba dvě desítky lidí. Zasazuje se o to, aby obec zabezpečila pitnou vodu v obecní studni.
S kvalitou vody mají místní obyvatelé, kteří mají studny, občas problémy. Začalo to s provozem kravína nad vsí, který skončil už před více než třiceti lety. Podle starosty obce Veselíčko Jiřího Leška jsou v Bilině dvě obecní studny, které dříve lidé využívali. „Poté si vybudovali vlastní studny a ty obecní přestali využívat," vysvětlil starosta s tím, že pumpy jsou nyní nefunkční. Alespoň jednu studnu tak chtějí obnovit, aby si tam lidé mohli chodit pro pitnou vodu. V Bilině, kde obecní vodovod není, žije šest desítek obyvatel. Problém, že by v obci měli nedostatek vody, se tu neobjevuje. 

Poplatek za odpad
 neodpustili
Křenovice – Křenovičtí zastupitelé nevyhověli důchodci – chalupáři, který požadoval, aby byl osvobozen od poplatku za komunální odpad. Ten pro rekreační objekt činí 700 korun. Argumentoval tím, že se na chalupě zdržuje minimálně a odpad tu neprodukuje. Zastupitelé se podle starosty Stanislava Bartoše shodli na tom, že odpuštění poplatku tomuto chalupáři by přineslo vlnu podobných žádostí, a to nechtějí, a je potřeba dodržovat vyhlášku. Obyvatelé s trvalým pobytem platí za odpad 350 korun, důchodci nad 63 let jsou od poplatku osvobozeni. Žádost chalupáře je první svého druhu, kterou zastupitelé řešili.

Kdosi poškodil sezení v lese
Bernartice – Škodu ve výši čtyři tisíce korun odhadli Bernartičtí na sezení v lese směrem na Zběšice. Podle nich pachatel lavici se stolem poškodil zřejmě tím, že do ní nacouval.