Žádost o pronájem pozemku pro pastvu koní v lokalitě U Václava v Milevsku radní zamítli
Milevsko – V lokalitě U Václava v Milevsku se koně pást nebudou. Žadatelka se obrátila na město s žádostí o pronájem pozemku o výměře téměř dvou hektarů. Rada města jí nevyhověla. Starosta Ivan Radosta vysvětlil, že dali na stanovisko odborů úřadu. „Odboru regionálního rozvoje to nevadí s tím, že by se prostor musel zmenšit kvůli lidem, kteří tam mají zahradu," popsal starosta. Dodal, že odbor životního prostředí byl proti pronájmu. Koně by podle něj okusovali ovocné stromy a znečišťovali sad. Podle starosty by problémem mohla být i blízká silnice. Mohlo by se stát, že zvířata elektrický ohradník, který by tu byl, překonají. Žadatelka v žádosti uvedla, že by na pozemku chovala dva až čtyři koně.   

Křenovičtí si užijí léto v lesním divadle
Křenovice – Divadelní léto plánují uskutečnit v Křenovicích. Lesní divadlo za vsí, které obec otevřela v roce 2014, by mělo být využito podle starosty Stanislava Bartoše i na další akce. „Jako obec bychom tu rádi uskutečnili představení ochotníků z Radětic. Termín zatím ještě nemáme. Pořadateli budou také naše spolky. Například rybáři – Hastrmani – tu na konec prázdnin plánují country vystoupení," nastínil starosta. 

Díky spolupráci školy ušetří
peníze za školení pro učitele
Sepekov, Chyšky – Základní školy Sepekov a Chyšky navázaly spolupráci. Jejich učitelé společně absolvují školení. Podle sepekovské ředitelky Jitky Novákové to přinese finanční úsporu. „Dát za školení pro jedenáct lidí deset tisíc korun je hodně. Když už je to pro dvaadvacet lidí, jsme na poloviční ceně," vysvětlila Jitka Nováková s tím, že jejich školy jsou stejně velké a mají v podstatě stejný počet žáků a učitelů. Učitele čekají dvě přednášky, jedna o inkluzi a druhá o právním vědomí na škole. I to považuje sepekovská ředitelka za důležité. „V dnešní době je velmi dobré vědět, co jako učitel smíte a nesmíte," podotkla ředitelka. Každá škola zaplatí za školení půlku. Jedno školení tak vyjde na jednoho učitele jen na dvě stě padesát korun. „Když učitele pošlete na sóloškolení, dáte 2500 korun," porovnala. V sepekovské základní škole mají učitelé už za sebou školení týkající se výpočetní techniky.  

V Kovářově navýšili cenu
za pacht zemědělské půdy
Písecko – Cena za pronájem zemědělské půdy se zvyšuje. Důkazem může být například pacht na dva hektary pozemků v Rukávči u Milevska. Městu, které je jejich majitelem, se podařilo pozemky pronajmout za 2600 korun za hektar a rok. Podle starosty Ivana Radosty v záměru požadovali minimálně tisíc korun. I v Kovářově pacht zemědělské půdy řešili. Starosta Pavel Hroch na posledním zasedání zastupitelů informoval, že navyšují cenu zemědělskému družstvu a soukromým zemědělcům z 1500 na 3000 korun za hektar. „Udělali jsme velkou revizi pozemků a musíme doladit určité nesrovnalosti. Pozemků je více, než říká smlouva," poznamenal starosta ke smlouvě s družstvem. Například loni řešili v Sepekově pacht pozemků o výměře dvě stě hektarů. Městys požadoval za hektar a rok minimálně 2500 korun a vítězka výběrového řízení nabídla 6320 korun. 

Dřevěnou kapličku v Nálesí čeká oprava
Chyšky – Chyšečtí opraví v letošním roce kapličku Panny Marie v Nálesí. Podle starosty Miroslava Maksy potřebuje generální opravu. „Stojí zhruba čtyřicet let a čas se na ní už podepsal," vysvětlil starosta s tím, že je dřevěná a bude nutné některé její části vyměnit. Na opravu kapličky žádá obec Chyšky o dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu, která by pokryla dvě třetiny nákladů. „Pokud dotaci nedostaneme, opravu uděláme i bez ní," dodal starosta. Rekonstrukce kapličky, kterou si místní postavili svépomocí v roce 1979, bude stát zhruba 80 tisíc korun. 

Na jarmark přišlo více než pět set lidí
Milevsko – Méně než loni, ale více návštěvníků než předloni přilákal v neděli do Milevského muzea tradiční jarmark řemesel. Zavítalo na něj 533 platících návštěvníků. Loni to bylo 660 a v předloňském roce 360 návštěvníků. „Letos je to tedy v normě. Vládla tu dobrá nálada a návštěvníci odcházeli viditelně spokojeni," hodnotil ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář. V muzeu mohli návštěvníci vidět, jak se paličkuje či zdobí kraslice.

Milevští budou řešit převod pozemků
Milevsko – O převod další části pozemků v ulici Pod Farou chtějí žádat Milevští. O jednu část – plochu pod parkovištěm před obchodním domem – už zastupitelé od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požádali. Její cena byla 208 tisíc korun. Nyní budou zastupitelé řešit zbylou část, tedy 3106 metrů čtverečních, které by město dostalo od státu bezplatně. Ulici chce město opravit, protože je ve špatném stavu, a tak chce pozemky vlastnit. Premonstráti o vydání pozemků zájem neměli. 

Dali více peněz na dostavbu 
Sepekov - 473 tisíc korun bez DPH je částka, o kterou zastupitelé městyse Sepekov navýšili sumu, která jde na dostavbu víceúčelového Obecního domu na náměstí. Ta přinese například větší zázemí pro konání kulturních akcí. V Obecním domě se nachází sál i restaurace. Původní smlouva mezi dodavatelskou firmou a městysem byla uzavřena na částku 15,719 milionu korun bez DPH. Důvodem navýšení ceny je to, že v projektu nebyly některé věci řešeny. Podle Luboše Vaniše, který je stavebním dozorem, například vedly vodovodní a kanalizační přípojky jinudy, než bylo nakresleno. Práce na Obecním domě by měly být dokončeny letos.