Rekonstrukci schodiště dokončí v květnu
Milevsko – Služby města Milevska rekonstruují poslední neopravené schodiště v nákupní lokalitě Vzor. Jednatel městské společnosti Michal Polanecký vysvětlil, že rekonstrukce nebyla součástí velkého projektu a dostalo se na ni nyní. „Schodiště by mělo mít stejný architektonický ráz jako ostatní schodiště," uvedl. Kdy budou práce hotové, záleží podle něj i na počasí. „Nyní budeme čekat, až vyrobí schodnice. Jedná se o zakázkovou výrobu, která trvá deset týdnů. Zatím rozebíráme palisády a podobně a budeme schodiště připravovat na instalaci schodů. Myslím, že do konce května to bude hotové," dodal Michal Polanecký. Lokalita Vzor prošla velkými úpravami. Změnilo se dláždění, přibyla zeleň i bezbariérový vstup.

 Zastřešení hřiště budou Milevští znovu řešit
Milevsko – V Milevsku zatím odsunuli přípravu projektové dokumentace, která by řešila zastřešení loni otevřeného víceúčelového hřiště u sportovní haly. Místostarosta Martin Třeštík vysvětlil, že uskutečnili poptávku na projektanta a nabídka přišla jen jedna. „Stálo by to téměř tři sta tisíc korun a my jsme měli připraveno sto tisíc korun. Znamenalo by to navýšení o dvě stě tisíc korun, což se nám zdá nepřiměřené. Chceme poptávku zopakovat," upřesnil s tím, že kvůli jedné nabídce ani nemají cenové srovnání. V Milevsku uvažují o zastřešení sportoviště, protože sousední sportovní hala nestačí pokrývat zájem sportovců.

Starosta: Jsem rád za spolupráci s církví
Kovářov – Starosta Pavel Hroch je velmi rád, jak obec spolupracuje s místní římskokatolickou farností. „Na naší obec nebyla podána žaloba o nevydaném majetku. Toho si velice vážíme. O restitucích jsme jednali s otcem Řehořem a jsem rád, že Římskokatolická farnost Kovářov velice dobře spolupracuje 
s obcí," konstatoval na zasedání zastupitelů Pavel Hroch. Obec podporuje záměry farnosti, například loni jí poskytla příspěvek na opravu varhan v kostele Všech svatých a nyní to bylo 60 tisíc korun na rekonstrukci střechy fary.

 Nový nábytek koupí obec Kovářov později
Kovářov – Radní obce Kovářov se rozhodli, že zatím nepořídí nový nábytek do kulturního domu v Zahořanech. Informoval o tom na posledním jednání zastupitelů starosta obce Pavel Hroch. „Udělali jsme poptávku a nový nábytek by stál zhruba 400 tisíc korun. Rozhodli jsme se, že do něj zatím investovat nebudeme. Máme daleko důležitější akce, ale na tuto věc nezapomínáme," konstatoval Pavel Hroch. 


Z branické školky půjde do školy devět dětí
Branice – V Branicích chystají zápis do mateřské školy. Uskuteční se tu ve středu 30. března od 15.30 do 17 hodin. Ředitelka školy Romana Andělová podotkla, že je těžké určit počet dětí, které na zápis přijdou. „Já vím o šesti," konstatovala s tím, že kapacita školky je 23, nyní je zapsaných 22 žáčků a do první třídy odejde deset dětí.   

Ludvík Szingert z Milevska zemřel  
Milevsko – Ve věku 93 let zemřel Ludvík Szingert 
z Milevska. Loni u příležitosti 28. října převzal od představitelů města pamětní medaili.
Ludvík Szingert se v roce 1944 zapojil do Slovenského národního povstání, po jehož porážce prožil v partyzánském oddíle krutou zimu 1944 – 1945. V březnu roku 1945 vstoupil do řad prvního Československého armádního sboru, s nímž došel na počátku května až do Prahy. Ludvík Szingert získal za svoji odbojovou činnost Řád Slovenského národního povstání a po dlouhou dobu aktivně působil v Českém svazu bojovníků za svobodu. 

Spolky vyúčtovaly dotace správně
Sepekov – Finanční výbor v Sepekově v čele se zastupitelem Jaroslavem Lukešem zkontroloval vyúčtování dotace spolkům, které dostaly pro rok 2015 od městyse. „Finanční výbor provedl kontrolu jednotlivých účtů a neshledal věcnou ani účetní chybu v předložených dokumentech," informoval Jaroslav Lukeš. Připomněl, že loni bylo v rozpočtu připraveno jako dotace spolkům 130 tisíc korun a zastupitelé rozdělili 115 tisíc korun.

Městys Sepekov měl márnici
ve výpůjčce, nyní ji vlastní
Sepekov – Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městysi Sepekov pozemek za 77 tisíc korun. Součástí pozemku je stavba márnice na místním hřbitově. Získaná částka byla následně odvedena do státního rozpočtu.
Stavba márnice pochází pravděpodobně z 18. století a je původním církevním majetkem, o který však oprávněná osoba v rámci církevních restitucí nepožádala. Městys Sepekov měl doposud márnici ve výpůjčce a užíval ji jako sklad nářadí sloužící k údržbě hřbitova. 

Po obnově teplovodu budou
řešit i nové parkoviště
Milevsko – V Milevsku se zabývají novými parkovacími místy v ulici J. A. Komenského, a to v oblasti u jídelny 2. základní školy.
Radní Miroslav Doubek vysvětlil, že jednali s projektanty, kteří přinesli první nákres. „Zatím jsme neřešili místa, ale dopravní připojení na Komenského ulici, jak tam vyjet a vjet, zda jednosměrka či obousměrka," konstatoval Miroslav Doubek s tím, že je vše teprve na začátku. Doplnil, že by se mohlo jednat o patnáct až čtyřicet nových míst. „Je to oblast hodně zatěžkána sítěmi. Vše se musí vyhodnotit a připravit," konstatoval. Aktuálnější je vybudování dvanácti nových parkovacích míst v ulici Pod Stadionem, která s ulicí J. A. Komenského sousedí. Město v části Komenského ulice bude nejprve řešit obnovu teplovodu, a to v době letní odstávky, a poté bude pracovat nad zemí a vytvoří Pod Stadionem nová parkovací stání. V ulici J. A. Komenského je dlouhodobě s parkováním velký problém.