Braničtí chtějí vyměnit vrata zbrojnice
Branice – Dobrovolní hasiči jsou chloubou obce. Ta je podporuje a nyní to opět potvrdila. Zastupitelé na čtvrtečním zasedání rozhodli o podání žádosti o krajskou dotaci, díky které by byla hasičská zbrojnice osazena novými vraty. Šlo by o tzv. sekční vrata, laicky řečeno rolovací nahoru. Měla by stát okolo sto tisíc korun a spoluúčast obce by byla třicet procent. Jak poznamenal starosta hasičů a zastupitel František Novák, ve sboru mají prakticky vše, na co lze využít dotaci. „A co by bylo třeba – uniformy nebo vybavení dětí – na to se dotace nevztahuje," vysvětlil starosta SDH, podle kterého by měli do budoucna řešit pořízení vozidla, které je dopraví na soutěže. Avie může vozit jen zásahovou jednotku. I zastupitel Milan Zelenka považuje za správné se otázkou pořízení nového auta, třeba tranzitu, zabývat. „Hasičský sport tady funguje dobře a spoléhat se na to, že lidé budou jezdit auty, nejde," řekl Milan Zelenka. František Novák reagoval, že aut by muselo jezdit opravdu hodně, jen mladých hasičů je v Branicích sedmnáct. V místním sboru působí muži, ženy i děti. 

Na chodníčky možná dojde už letos
Veselíčko – Žádosti o dotace nyní zaměstnávají starostu Veselíčka Jiřího Leška. „Připravuji žádosti o dotaci na opravu kapličky v Bilině a dále na vybudování chodníčků na hřbitově. Chodníčky původně byly v plánu příští rok, ale je možné na to žádat o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, takže to zkusíme," konstatoval Jiří Lešek. Doplnil, že rozpočet na vybudování dvou chodníčků od obou bran je tři sta tisíc korun a usnadnily by pozůstalým pohyb po hřbitově především v době, když prší a cestičky jsou rozbahněné.

Za nájemné dluží městu dva miliony  
Milevsko – Přes 1,9 milionu korun byla částka, kterou městu k závěru loňského roku dlužili lidé za nájem bytů a nebytových prostor. Podle místostarosty Martina Třeštíka se oproti polovině roku snížila ze zhruba 2,1 milionu korun právě na 1,9 milionu. „Na této úrovni se pohledávky pohybují dlouhodobě. Některé se podaří vypomoci, někdo něco zaplatí, zase vzniknou nové," poznamenal Martin Třeštík. Podle zprávy, kterou připravila Marcela Heroutová z bytového hospodářství, vznikne-li dluh, je nejprve vymáhán mimosoudně formou upozornění, upomínek a výzev osobních, telefonických či e-mailových. V loňském roce se Milevsku podařilo vymoci 782 tisíc korun a například předloni 682 tisíc korun. V současné době zastupují advokáti město ve věci vymáhání 43 dlužných částek v celkové výši 1,4 milionu korun a ve 29 případech byla již nařízena exekuce. 

Směnu radní nepodpořili. Pro
obchvat není pozemek nutný
Milevsko – Pozemek je pro město nevyužitelný, takový vzkaz posílají radní manželům, kteří městu nabídli směnu spoluvlastnických podílů za pozemek, který je blíže k obytné zástavbě. Ten chtějí využívat jako zahradu s rekreační chatou. „Nabízené pozemky pro nás nejsou vůbec, myslím si, výhodné," komentoval starosta Ivan Radosta. Manželé pozemek nabízejí proto, že by po něm vedl plánovaný obchvat města. Věci se podle vysvětlení Jiřiny Kortanové z odboru investic a správy majetku mají jinak. „Přes pozemek ve spoluvlastnictví žadatelů je v současném územním plánu sice navržen obchvat města, ale pouze jen na jeho malé části. V nově navrhovaném územním plánu je obchvat veden mimo tento pozemek. Pro město je proto nevyužitelný," vysvětlila. Nabídkou na směnu pozemku, který má přes 6300 metrů čtverečních, se budou zabývat zastupitelé. Ti k tomu dají konečné stanovisko. 

Najít provozovatele restaurace není lehké
Chyšky – Neúspěšné bylo hledání provozovatele restaurace v chyšeckém kulturním domě. Další pokus činí obec nyní. „Vloni jsme záměr vyhlásili dvakrát, ale žádný zájemce z něj nevzešel," uvedl na středečním zasedání zastupitelů starosta Miroslav Maksa a dodal, že během nového záměru zatím dorazila jedna nabídka. „Je od manželů z Petrovic, kteří provozují restauraci v Kovářově," nastínil. Pro obec je hledání provozovatele restaurace v kulturním domě novinkou. Ve druhé polovině loňského roku totiž zastupitelé rozhodli, že restauraci koupí. Hlavní argument byl ten, že kulturní dům, který je majetkem obce, a restaurace jsou spojené nádoby. Zastupitelé také měli obavu z toho, jak nový majitel s objektem naloží. Jejich prioritou je zachování restaurační činnosti.  

Na milevský úřad dorazilo 16 žádostí o poskytnutí informací
Milevsko – Celkem šestnáct žádostí o poskytnutí informací podle zákona ke svobodnému přístupu k informacím dorazilo v loňském roce na milevský úřad. Radní vzali výroční zprávu na vědomí. Místostarosta Martin Třeštík poznamenal, že jedna žádost byla zamítnuta. Obyvatelé či firmy například žádali o informace o přidělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem nebo o informace k umístění radarů. V Kovářově podle starosty Pavla Hrocha řeší maximálně dvě až tři žádosti do roka. Nejsou od obyvatel, ale od firem. To, že obyvatelé o informace nežádají, svědčí podle něj o dobré informovanosti lidí. Například v Oseku řešili za loňský rok jednu žádost o poskytnutí informací. 
V Okrouhlé letos dokončí opravu silnice
Okrouhlá – Opravit obecní komunikaci by chtěli v Okrouhlé. Žádají proto o dotaci z krajského Programu obnovy venkova. Starosta Pavel Tupý připomněl, že loni se uskutečnila první etapa opravy. „Druhou etapou bude oprava dokončená," podotkl. Náklady by měly být tři sta tisíc korun a dotace 150 tisíc korun.  Více o obci Okrouhlá přineseme ve středeční rubrice Na návštěvě v obci.