Předzahrádky leží na městském,
 obyvatelé žádají o odkup pozemků
Milevsko – Město opakovaně narovnává majetkové vztahy. Problémem jsou obyvateli zaplocené městské pozemky, které slouží jako zahrady či předzahrádky. Naposledy se to týkalo dvou případů z ulice L. Janáčka. První majitelé žádají o 114 čtverečních metrů, druzí o 53. Jde o obyvatele z řadových domů. Zastupitel Václav Pavlečka se dotazoval, zda jsou i zbylé předzahrádky v této lokalitě v majetku města? David Lukeš, vedoucí odboru investic a správy majetku MÚ Milevsko, odpověděl, že tyto dvě, pokud má správné informace, by měly být poslední. „Budeme to dál prověřovat, a pokud to tak není, jednat s majiteli," podotkl David Lukeš. V minulosti zastupitelé schválili několik žádostí o odkoupení pozemků obyvatel z Jeřábkovy ulice. Město zaplocené pozemky v Milevsku prodává podle přijatých zásad minimálně za 150 korun za čtvereční metr.Naposledy zastupitelé oba záměry prodeje schválili.

Restaurace je zrekonstruována 
Milevsko - Rekonstrukce kavárny Harlekýn a přilehlých prostor za téměř čtyři miliony korun je v Domě kultury Milevsko hotová. Dům kultury už prostory převzal. Zbývá je ještě dovybavit zařízením. Například nábytek bude v režii nového nájemce. Starosta Ivan Radosta je pyšný na to, jak se práce povedly.

Zábradlí u schodiště ve Vzoru prodlouží
Milevsko - Zábradlí pod zooterou v milevské lokalitě Vzor by už nemělo být terčem kritiky a připomínek, že je příliš krátké, protože začíná na druhém schodu. Milevští ho prodlouží. Starosta Ivan Radosta ubezpečil, že vše bude hotové ještě letos. Práce zajistí Služby města Milevska. „Není to dobře, dodělá se," komentoval starosta nutnost prací. Popsal, že schodiště prodlouží o jeden schod až na úroveň parkoviště a také prodlouží zábradlí. Bude to stát 15 500 korun. O zábradlí se zhruba před deseti měsíci mluvilo i na zasedání zastupitelů. Nad jeho délkou se tehdy podivovala jedna z obyvatelek. „Uprostřed schodů ukončit zábradlí, to jsem ještě neviděla," řekla. I Služby města Milevska, které schody budovaly a zábradlí upevnily, k tomu měly připomínky. Ty však architekt neakceptoval. Z odboru životního prostředí tehdy zaznělo: „Chyba to je, ale není to chyba, která by ohrožovala zdraví chodců. Podle norem by tam zábradlí být nemuselo." Schody do lokality vedou z parkoviště. 

Parcely chtějí Kovářovští prodávat ještě letos
Kovářov – Do lokality Planiny, kde vznikají stavební parcely, Kovářovští věnují největší pozornost. Na pátečním zasedání zastupitelů starosta Pavel Hroch informoval, v jaké fázi jsou práce. „K dnešnímu dni můžeme říci, že je z osmdesáti procent hotová kanalizace, vodovod, elektrorozvody jsou včetně kapliček připraveny, je natažený rozvod pro veřejné osvětlení," vyjmenoval Pavel Hroch. V pondělí Kovářovští začali budovat dvoukomorovou zpomalovací nádrž o šířce tří metrů a délce dvanácti metrů, poté budou například řešit napojení kanalizačních rozvodů. Brzy také chtějí vyhlásit výběrové řízení na asfaltaci. „Pokud počasí bude přát, tak bychom ještě letos mohli zaasfaltovat," dodal starosta Pavel Hroch. Kovářovští by také ještě letos chtěli parcely prodávat. Už nyní si je mohou lidé rezervovat, na webových stránkách obce je k dispozici rozkreslení parcel. Nutné bude ještě připravit kupní smlouvu, jejíž podobu obec konzultuje s právníkem. V lokalitě Planiny vznikne devatenáct parcel, z toho obec bude nabízet šestnáct. Pro tento rok zastupitelé stanovili částku tři stovky za čtvereční metr. 

Chyšky dostanou nové lampy
Chyšky – V Chyškách se připravují na položení nízkého napětí do země, které zajistí společnost E.On. I pro obec bude akce znamenat náklady – bude rekonstruovat veřejné osvětlení. „Akce se uskuteční na jaře," informoval starosta Miroslav Maksa zastupitele na jejich posledním jednáním. Doplnil, že dají zhruba osm desítek nových lamp. Obec Chyšky předpokládá, že rekonstrukce pro ni bude stát jeden a půl milionu korun. Výběrové řízení se zatím neuskutečnilo. 

O dva domy nikdo zájem neměl  
Milevsko – Cena, kterou požadovalo město, je nižší, než stanovil znalecký posudek, přesto o dva nevyužité městské domy v Sokolovské ulici včetně pozemků zájem nikdo nemá. Na vyhlášený záměr se nikdo nepřihlásil a radní doporučují zastupitelům další nabídku k prodeji zatím nevyhlašovat. „Rada se rozhodla to pro letošek nechat, jak se říká, být," podotkl starosta Ivan Radosta. Doplnil, že odborný odhad říkal, že cena nemovitosti je 1,89 milionu korun, přičemž město za ni požadovalo minimálně 1,2 milionu korun. 

Ochránci přírody dostali deset tisíc
Milevsko – Deset tisíc korun putuje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v Milevsku. Neinvestiční dotaci jí schválili radní města. Podle starosty Ivana Radosty si organizace podporu zaslouží. „Vydává katalog Památné stromy oblasti Milevska, spolupracuje s Lesy ČR na monitoringu ptačích budek, kterým se sledují hnízdní možnosti lesních ptáků, či připravuje besedy s dětmi," nastínil některé aktivity ochránců přírody starosta. „Bohužel jejich činnost je omezena počtem členů a věkovým složením. Nestárne nám jenom město, ale i organizace tohoto typu," dodal starosta.  

Práci s Romy chtějí nadále udržet  
Milevsko – Od roku 2005 pracuje na městském úřadě zaměstnanec, který má na starosti práci s romskou komunitou. Milevští chtějí, aby tu působil i nadále, a proto zastupitelé opět odsouhlasili podání žádosti o dotaci právě na tuto činnost. Celkové roční náklady přesahují 354 tisíc korun, a pokud bude město s žádostí úspěšné, získá ze státního rozpočtu 248 tisíc korun. Práci s romskou komunitou má na starosti Jana Krihová, dříve Vítková.

Kovářov čekají další pozemkové úpravy
Kovářov – V obci se chystají na další vyhlášení pozemkových úprav. „Měly by se týkat katastrálních území Chrást, Březí, Vladyčín a Vepice," vyjmenoval starosta Pavel Hroch a dodal, že v pátek 9. října se v Zahořanech uskuteční první informativní schůzka pro vlastníky z katastrů Chrást a Březí. „Chtěli bychom všechny vlastníky informovat o tom, co to pozemková úprava vůbec je, že se nemají čeho bát, že jen narovnání a sloučení pozemků může vést k dobré obslužnosti a že nikdo nikoho, když to řeknu vulgárně, nechce okrást. To je největší strach vlastníků," doplnil Pavel Hroch a dodal, že na závěr října by chtěli svolat ještě vlastníky zbylých dvou katastrů.