O původně církevní pozemky žádá město
Milevsko – Je potřeba rozlišit pozemky potřebné pro město a ostatní. I kolem toho se odehrávala diskuze zastupitelů, když projednávali možnost požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pěti pozemků. Ty se nacházejí v areálu tenisových kurtů, konkrétně pod budovou šaten a sociálních zařízení, a v ulici Pod Farou pod komunikací. Církevní restituce se na ně nevztahují, a tak se o pozemky může přihlásit město. Vedoucí odboru investic a správy majetku David Lukeš zatím nemá představu, kolik bude jejich cena. „Je to technická žádost. Úřad pro zastupování státu si nechá vypracovat znalecký posudek a my buď budeme cenu pozemků respektovat, nebo ne," podotkl. Opoziční zastupitel Zdeněk Herout měl v diskuzi připomínku. „Mám to chápat tak, že pokud budeme kupovat pozemky pod komunikací, budeme takto postupovat u všech vlastníků, na jejichž pozemcích leží městská komunikace?" ptal se Zdeněk Herout. David Lukeš odpověděl, že u majitelů, kteří jsou ochotní pozemek městu prodat, se tak děje. Dodal, že v Milevsku je více případů, kdy není shodný majitel komunikace s pozemkem pod ní. Zdeněk Herout se dále dotazoval, zda je tato žádost signálem i pro ostatní. Podle starosty Ivana Radosty ne. „Jednou žádostí bych to nenazval signálem," podotkl starosta s tím, že rozhoduje více faktorů – potřebnost pozemků pro město, ale také finanční možnosti. Radní Miroslav Doubek uzavřel, že za devět let, co je v zastupitelstvu, si pamatuje desítky případů, kdy město vykupovalo pozemky pod komunikací či dokonce kusem chodníku. Vždy šlo o pozemky pro Milevsko důležité.Pozemky, o kterých zastupitelé naposledy jednali, byly původně církevním majetkem a doposud je má město ve výpůjčce. Jejich výměra přesahuje 2200 metrů čtverečních. Podání žádosti o úplatný převod podpořili všichni zastupitelé. 

Bývalá kampelička je na prodej  
Sepekov – Bývalá kampelička v Sepekově, kde se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky, je prázdná už dva roky. Jak s ní naložit dál? Sepekovští se rozhodli pro prodej. Důvodem je to, že by dům vyžadoval velkou investici, která by se obci nevrátila. Navíc se na tamním úřadě rozhodně nekupí žádosti místních o přidělení bytu, naposledy radní pronajali byt přespolnímu zájemci. K objektu kampeličky čp. 201 patří také pozemek o výměře 491 metrů čtverečních. 

Hřbitovní zeď je kompletně nová  
Bernartice – Druhá, tedy závěrečná, etapa opravy hřbitovní zdi v Bernarticích je hotová. Práce stály přes 80 tisíc korun a Jihočeský kraj na ně přispěl dvaceti tisíci korunami z programu Úcta k předkům. To ale není poslední úprava na bernartickém hřbitově. „V dalším roce se pokusíme opravit objekt márnice," dodal starosta městyse Pavel Souhrada.  

Nový tajemník by měl nastoupit nejpozději v lednu
Milevsko – Tarifní mzdy zaměstnanců úřadu se sice zvýšily o 3,5 procenta, přesto město na platech ušetřilo. V září převedlo 736 tisíc korun z běžných výdajů do kapitálového rozpočtu. Bylo to i díky tomu, že v Milevsku nemají většinu roku obsazené místo tajemníka úřadu. Brzy by ale měl nastoupit. „Byla to pro mě velká zkušenost, ale trvá hodně dlouho, a je třeba, aby sem přišel někdo, kdo nám pomůže," řekl starosta Ivan Radosta, který spolu s vedoucí odboru vnitřních věcí Janou Čunátovou agendu tajemníka vykonávali. V Milevsku si přejí, aby nový tajemník nastoupil nejpozději na začátku nového roku.  
Kontejnery poslouží i na bioodpad
Bernartice – Nové svozové auto a dvanáct kontejnerů začnou nově sloužit v Bernarticích. Pomůže k tomu dotace. Kontejnery budou místní využívat i na bioodpad. Ten je stále diskutovaným tématem. Obce mají povinnost umožnit lidem třídění tohoto druhu odpadu. Místní – stejně jako další obyvatelé na Milevsku – dostali kompostéry. Ty však zákon „nebere". Podle starosty Pavla Souhrady by měl každý doma s bioodpadem hospodařit. „Měl by mít kompost. Říkám, že ten, kdo nemá na vesnici kompost, je zločinec. Předkové se vším hospodařili. Je to komodita, která má hodnotu. Lidé by se měli naučit trávu či listí kompostovat," řekl Pavel Souhrada. V Bernarticích plánují, že kontejnery na bioodpad budou na místa přistavovat ve stanovený čas, aby si lidé mohli práce naplánovat a v kontejneru odpad nebyl příliš dlouho.

Galerie M nabídne fotografie
Milevsko – Ženy, oheň, krajina je název výstavy, kterou v říjnu nabídne Galerie M v Milevsku. Jedná se o fotografie táborského autora Roberta Krekuleho. Galeristka Hana Vaněčková k jeho tvorbě říká: „Věnuje se téměř výhradně třem žánrům – krajině, portrétu a reportáži." Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 2. října v 19 hodin. O hudební doprovod se v pátek postarají Michaela Blažková, Markéta Houdková, Barbora Kolísková a Kristýna Zítková. Výstava v Galerii M bude k vidění do 29. října.  

Sbírka začne příští úterý
Milevsko – Výstavní hala chovatelů v Týnické ulici v Milevsku tentokrát nebude plná zvířat, ale oblečení a dalších věcí. Koná se tu humanitární sbírka, kterou připravila pro Diakonii Broumov Farní charita Milevsko. „Část oděvů použijeme na doplnění celoročního šatníku, který funguje v prostorách naší charity v areálu kláštera," upřesňuje ředitelka farní charity Alena Růžičková. Do podzimní sbírky mohou lidé věnovat ošacení, lůžkoviny, polštáře, deky či domácí potřeby. Vše by mělo být zabalené do pevných pytlů nebo krabic. Sbírka se koná ve čtyřech dnech.
Termíny
úterý 6. 10. od 15 do 17 hod.
čtvrtek 8. 10. od 15 do 17 hod.
pondělí 12. 10. od 15 do 18 hod.
středa 14. 10. od 15 do 18 hod.