Zateplení domova
bude stát méně
Milevsko – Na zateplení domova pro seniory v ulici 5. května město oproti plánu ušetří. Počítalo s tím, že vše bude stát okolo 2,25 milionu korun, ale výběrové řízení, které probíhalo formou elektronické aukce, cenu snížilo na 1,44 milionu korun, tedy na 1,192 milionu korun bez daně. Aukce se podle informací starosty Ivana Radosty zúčastnily čtyři firmy. Například firma z Milevska šla v aukci o 309 tisíc korun dolů a nabídla cenu 1,395 milionu korun. Ta ovšem na vítězství nestačila. 

Obecní společnost má dva jednatele
Bernartice – Společnost Bernartice, s. r. o., kterou městys stoprocentně vlastní, má nově druhého jednatele. Starostovi Pavlu Souhradovi bude krýt záda Zdeněk Souhrada, který pracuje na úřadě. Důvodem jmenování dalšího jednatele je podle Pavla Souhrady zástupnost. O funkci nikdo jiný zájem neměl. Jednatelé společnosti, která má na starosti například pronájem bytů nebo hospodaření v lese, pracují bez nároku na honorář.

Výstavu Antonína Šíta doplní katalog i kniha

Milevsko - Téměř celý život prožil v Nosetíně na Chyšecku. Zdejší melancholická krajina a její lidé se stali hlavním námětem jeho kreseb a obrazů. Řeč je o malíři Antonín Šítovi, o jehož narození letos uplynulo sto let. Jeho tvorbu už brzy připomene výstava Nejdůležitější je srdce v milevském klášteře. Začne tu vernisáží v sobotu 15. srpna. Na výstavu zve hlavní průvodkyně premonstrátského kláštera Olga Černá. „Výstava představí stěžejní díla Antonína Šíta z depozitáře strahovského kláštera a sbírek soukromých majitelů," upřesnila. Římskokatolická farnost Chyšky, která výstavu pořádá, k ní vydává katalog, českobudějovická Galerie Procházka připravuje Malou monografii Antonína Šíta. Antonín Šít vystudoval Akademii výtvarných umělců v Praze, byl žákem Maxe Švabinského a Jakuba Obrovského. Společně s dalšími jihočeskými umělci vystavoval v domácích galeriích i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny například ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou nebo Prácheňského muzea v Písku. Výstava bude otevřena do 29. září, v srpnu denně od 10 do 17 hodin, v září vždy od pátku do neděle od 10 do 17 hodin nebo po dohodě. 

Deratizace začne v polovině srpna
Milevsko – Město čeká i letos plošná deratizace. Uskuteční se v termínu od 17. srpna do 16. října. Místostarosta Martin Třeštík upozorňuje na to, že mají s hlodavci problém. Deratizaci zajistí firma z Chyšecka, která nabídla nejnižší cenu 134 tisíc korun bez daně. V ní je zahrnuta deratizace všech městských objektů včetně kanalizačního a tepelného hospodářství. Jedná se o školská zařízení, bytové domy, sportovní areály, polikliniku či požární zbrojnice. Co je v ceně obsaženo, upřesňuje starosta Ivan Radosta. „Firma rozmístí krabičky s nástrahami, zajistí sběr uhynulých zvířat a jejich likvidaci do 24 hodin, pokud jde o školy a zdravotnické zařízení, a z ostatních objektů do tří dnů. V servisu je také zahrnuta kontrola doplňování nástrah nebo umístění letáků v objektech, kde byla deratizace provedena," nastínil. Deratizaci město provádí každoročně. 

Škola zakončila rok 2014 se ziskem
Sepekov – Základní a Mateřská škola Sepekov zakončila loňský rok se ziskem. Na posledním zasedání zastupitelů o tom informoval předseda finančního výboru Jaroslav Lukeš. „Zisk byl 116 481 korun a tyto prostředky zůstaly v rozpočtu školy. Městys přispíval na provoz školy celkovou částkou 3,772 milionu korun," upřesnil Jaroslav Lukeš. Zastupitelé na posledním zasedání schválili účetní závěrku i závěrečný účet městyse za rok 2014.  

Memoriál připomene
hráče Kovářova
Kovářov – V Kovářově vzpomenou na svého fotbalistu. V sobotu 8. srpna se na místním hřišti koná memoriál Vládi Fořta. Pozvána byla mužstva Kovářova, Hrazánek, Kostelce nad Vltavou a Klučenic. Od 14.30 hodin se uskuteční exhibiční utkání Klubu fotbalových internacionálů ČR vs. TJ ZD Kovářov „nad 30". Vladimír Fořt zemřel v lednu roku 2012 ve věku 39 let.  

Premonstráti o ulici Pod Farou zájem nemají, Milevsko ano
Milevsko – Město by rádo získalo pozemky v areálu tenisových kurtů a celou ulici Pod Farou včetně parkoviště. Pozemky byly původně premonstrátů, ti ale o ně zájem v restitučním řízení neprojevili, lépe řečeno v případě ulice Pod Farou církev stáhla svoji podanou žádost o vydání. Radní se proto přiklání k tomu, aby město pozemky získalo. Definitivní rozhodnutí dají zastupitelé. Místostarosta Martin Třeštík vysvětlil, že nezájem premonstrátů o pozemky umožňuje s parcelami už nyní disponovat. „Kdyby církev o pozemky požádala a stát jí je zamítl vydat, nastala by tříletá blokace a s pozemky by se nesmělo nakládat pro případné soudy a odvolání," upozornil místostarosta. Město tedy, pokud zastupitelé budou souhlasit, požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkup pozemků. Bezúplatný převod není možný. „Stát došel k závěru, že už nic zadarmo dávat nebude a bude vše prodávat," vysvětlil Martin Třeštík s tím, že návrh na bezúplatný převod předložili. Město cenu za pozemky zatím nezná. Stanoví ji znalecký posudek. Pozemky v ulici Pod Farou mají 1781 metrů čtverečních a v areálu tenisových kurtů 437 metrů čtverečních. Patří sem třeba plocha pod šatnami nebo terasou.   

Dostavba běží podle plánu, zima je určena na práce uvnitř objektu
Sepekov – Dostavba víceúčelového Obecního domu na náměstí, která začala v červnu, zdárně pokračuje. Potvrzuje to předseda výboru pro stavební činnost a radní městyse Stanislav Sedláček. „Práce jdou podle harmonogramu. Pokud se nestane něco mimořádného, hotovo by mělo být příští rok v říjnu," ubezpečil  Stanislav Sedláček. Nyní už je udělaná část stropu nad prvním podlažím. „Hrubá stavba včetně střechy by měla být dokončená letos, aby se přes zimu mohlo pracovat uvnitř. Tam nás čeká hodně práce – elektroinstalace či omítky," doplnil Stanislav Sedláček. Součástí akce je také zateplení celé budovy a výměna oken. V Obecním domě se nachází restaurace a je tu prostor pro konání kulturních akcí. Dostavba přinese právě větší zázemí pro plesy a podobné akce, ale i další nové prostory.
V Sepekově také nyní pracují na zateplení školy.