Obchůzku se Třemi králi připravili již sedmnáctým rokem v řadě, a tak se i letos v podvečer 6. ledna vydaly děti z Kovářovánku, nad kterým má uvedená společnost záštitu, na cestu po Kovářově.

Ve staré sednici u Škochů se jako obvykle před obchůzkou ustrojily za Kašpara, Melichara a Baltazara, připravily nezbytný Betlémek, posvěcenou křídu i kasičku s prvním závdavkem.

Tří králové navštívili řadu stavení v obci, kde vždy po příchodu pozdravili a poté zazpívali tradiční vinšování k novému roku. Všem, kdo měli zájem, napsali také na dveře či futra posvěcenou křídou nápis K+M+B 2019.

Milan a Pavla Škochovi