Na území Písecka je 42 katolických kostelů často s výjimečnou výzdobou interiérů, ať již jde o kazatelny, obrazy, sochy, křtitelnice a další umělecká díla. Většinou je znají pouze lidé věřící. Od loňského roku se situace změnila. Tři písecké kostely si za sezonu od dubna do září prohlédlo 31 503 lidí, z toho zhruba dvanáct procent jich přijelo ze zahraničí.

Umožnil to projekt Otevřené brány kostelů připravený památkářem Jiřím Hladkým a turistickým průvodcem Tomášem Poskočilem. „Často jezdím po světě a vidím malé, ale krásné kostelíky. Někdy zvenku vypadaly nezajímavě, ale uvnitř jsou nádherné a mohl si je prohlédnout každý," uvedl Tomáš Poskočil a pokračoval: „Kostely jsou přes den přístupné, jsou tam na tabulce základní informace a případně je přítomný i kustod, který o kostele a hlavně jeho výzdobě něco řekne."

U nás je většina kostelů zavřených, protože mnohé sochy a obrazy z nich zmizely, často i nenávratně v zahraničí. Trochu s obavami se proto organizátoři akce vydali k jednání s píseckými představiteli římskokatolické církve. „Byli jsme příjemně překvapeni. Vikář Jan Doležal i petrin Cyril Havel byli velmi vstřícní. Je to i jejich zásluha, že projekt byl tak úspěšný," zdůraznil Jiří Hladký.

Tato spolupráce bude pokračovat i letos a rozšíří se na deset kostelů ze sedmadvaceti v západní části okresu.

Písecké kostely Narození Panny Marie, Povýšení sv. Kříže a sv. Václava si v roce 2015 prohlédlo 31 503 lidí, z toho bylo 3234 ze zahraničí. Největší návštěvnost byla v červenci (8604) a v srpnu (8057). 
Zdroj: Organizátoři akce 0tevřené brány kostelů

Zásluhou projektu Otevřené brány kostelů si zájemci mohli prohlédnout kostely Narození Panny Marie, Povýšení sv. Kříže a sv. Václava. Velký zájem byl právě o objekt zasvěcený sv. Václavu. Písečáci, ale i návštěvníci města byli na interiér velmi zvědaví. „Kostel s jedním z nejunikátnějších píseckých interiérů se otevírá jen výjimečně. Lidé byli velmi překvapeni zejména nedávno odkrytými a velmi citlivě restaurovanými renesančními freskami," upozornil Jiří Hladký.

Interiér tohoto kostela si ale prohlédli nejen Písečtí. „Bydlíme ve středních Čechách a a nyní v důchodu máme čas i na sakrální památky. O akci jsme se dozvěděli z webu Píseckého deníku a jsme rádi, že jsme se sem vydali. Hodně jsme toho viděli a v mnohém jsme se i poučili," řekla při loňské červnové návštěvě píseckých kostelů Zdena Hadravová z Příbrami.

Určitě stojí za připomenutí zejména v souvislosti s loňským výročím Husovy tragické smrti, že v kostele sv. Václava je také freska Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici a podle slov památkáře Jiřího Hladkého jde o jedinou fresku svého druhu v Evropě.

Na první pohled by se mohlo zdát, že spuštění takové akce a příprava dalšího ročníku jsou jednoduchou záležitosti, ale předcházelo tomu hodně práce. Bylo nutné nafotografovat objekty z vnějšku i uvnitř a sestavit stručné, ale výstižné doprovodné texty. Brožurky vyšly kromě češtiny ještě ve dvou jazycích. O jejich překlad do němčiny a angličtiny se postaraly Edita Kučerová a Bohumila Merglová.

Návštěvníci si rovněž pochvalovali výklad kustodů, za celou sezonu na ně nebyla ani jedna stížnost. „Většinou šlo o studenty a všem patří naše poděkování. Brali to zpočátku jen jako přivýdělek, ale tato činnost je zaujala natolik, že se snažili, aby jejich informace byly co nejkvalitnější," uvedl spoluautor projektu a turistický průvodce Tomáš Poskočil.
Kostely jsou přístupné zdarma a projekt by nebylo možné uskutečnit bez grantu a podpory sponzorů. Město Písek poskytlo grant ve výši 233 tisíc korun a Jihočeský kraj 50 tisíc korun zejména s ohledem na výročí Mistra Jana Husa a fresku znázorňující jeho upálení v Kostnici. Letos autoři projektu požádali o grant města ve výši 300 tisíc korun.
Statistika z loňského prvního ročníku Otevřených bran kostelů ukazuje, že sakrální památky se mohou stát důležitou součástí toho, jak přilákat do Písku co nejvíce turistů. V kostelích se zastavilo téměř pět stovek Američanů. „Průvodce, který přiváží turisty z USA, objevil tuto naši nabídku a písecké kostely zařadil do svého programu při cestě z Prahy do Českého Krumlova. Jak ukazují čísla, byl to dobrý tah. Věšíme, že bude pokračovat i letos," doplnil Tomáš Poskočil.
Nejvíce návštěvníků přijelo z Německa (1021) a dále rakouska, Velké Británie, Slovenska, Francie a dalších evropských zemí. Kostely ale lákaly i turisty z Hongkongu, Jižní Koreje, Austrálie a Indie a ve statistice se objevuje i africká Ghana.

Dá se předpokládat, že letos se počet návštěvníků ještě podstatně zvýší a projekt má také pozměněný název na Otevřené brány kostelů Písecka. V seznamu je dalších sedm mimopíseckých kostelů. „Využije se tady zahraničních zkušeností, kde i kostelíky v malých vesničkách jsou ve zvláštním režimu přístupné veřejnosti. „Samozřejmě není možné, aby kustod byl v malém kostele celý den, ale vybereme člověka, který bydlí blízko a je schopen na zavolání do deseti patnácti minut přijít, kostel otevřít a zodpovědět případné dotazy. Věřím, že tento režim se osvědčí i u nás," vysvětlil Tomáš Poskočil.

V letošním seznamu jsou kostely sv. Brikcí v Dobevi, sv. Kateřiny v Kestřanech, sv. Havla v Myšenci, sv. Václava v Krči, sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou, sv. Vavřince v Putimi a sv. Klimenta v Mirovicích. „Kostely jsme vybírali v podstatě podle dvou hledisek: Jednak ty, které jsou historicky zajímavé a jednak ty, které jsou v turisty více navštěvovaných místech," doplnil Tomáš Poskočil.

Mezi historicky cenné patří například kostely v Dobevi, Mirovicích , Krči a Albrechticích nad Vltavou. „V Dobevi se kostel sv. Brikcí původně stavěl jako tvrzový. V Mirovicích je určitě zajímavý barokní oltář namalovaný na stěnu. Když se kostel sv. Klimenta stavěl, zřejmě se na oltář nedostávalo peněz a tak byl vymalován na stěnu. Návštěvníky zřejmě velmi překvapí interiér kostela sv. Václava, kde jsou úžasné nástěnné malby," uvedl Jiří Hladký podrobnosti k některým kostelům.

Zájemci o historii a zejména sakrální stavby budou mít i letos dost příležitostí v rámci projektu Otevřené brány kostelů Písecka prohlédnout si interiéry objektů, které nám odkázaly generace minulých stavitelů a umělců.

Kromě tří píseckých se letos pro veřejnost otevřou kostely:
sv. Brikcí v Dobevi
sv. Kateřiny v Kestřanech
sv. Havla v Myšenci
sv. Václava v Krči
sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou
sv. Vavřince v Putimi
sv. Klimenta v Mirovicích