Myslíte, že za horší průběh může britská mutace koronaviru?
Je to možné, ale standardně se to nevyšetřuje, protože detekovat ji je technologicky náročné. Pro nás ovšem taková informace nemá moc velký smysl, protože to nemění způsob léčby. Jiný lék na britskou mutaci nemáme, byť je to možná mediálně zajímavé téma.

Jak se covid teď léčí, jsou po roce nějaké pokroky?
My v západní medicíně máme rádi, když se podávají léky, které jsou vyzkoušené randomizovanými zaslepenými studiemi, a těch moc není, pokud jde o covid (Jde o studie, které zjišťují účinnost nějakého léku, přičemž lékaři a/nebo nemocní nevědí, jestli jim je podáván lék, nebo placebo. Pacienti jsou při nich náhodně rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny se shodnými či podobnými vstupními parametry. Pozn. red.)

Primář ARO Nemocnice České Budějovice Richard Tesařík.Primář ARO Nemocnice České Budějovice Richard Tesařík.Zdroj: archiv nemocniceTakže léky přímo na covid ještě k dispozici nejsou?
Žádnou živou vodu, jako antibiotika na bakterie, tedy kauzální lék, na virus typu covid bohužel nemáme. Remdesivir, který používáme v časné fázi, působí pouze na replikaci viru, nezabíjí ho primárně. Léčba je tedy symptomatická na základě doporučení odborných společností. Není to přesná kuchařka. Myslíme si, že něco pomáhá, ale nemáme zatím nijak zpětně prokázané, že jde o jednoznačný efekt. V odborných doporučeních se píše také o podávání kortikoidů v pozdní fázi. U potenciálně kriticky ohrožených pacientů, kteří by mohli mít horší průběh, např. u transplantovaných imunosupresivních pacientů, se podávají monoklonální protilátky, např. bamlanivimab.

Jediná léčba je prevence a očkování, zbytek je symptomatická léčba, tj. dáváme kyslík, kortikoidy, rehabilitujeme, optimalizujeme výživu a tak dále.

Nějaké použitelné studie už se začínají objevovat?
Objevují se, ale mají daný průběh, jsou v nich zapojeny třeba čtyři, pět tisíc pacientů, z nich pak vzejdou nějaké prvotní informace, ale i tyto léky jsou stále v kategorii „Uvažuj o…“. Není to jasný návod: Máš tohle – dej tohle. Je to na zodpovědnosti lékařů, jestli lék ve zkušební fázi použijí. Ale my musíme vědět, že když zkoušíme lék na jinou diagnózu, nesmí mít takové a takové vedlejší účinky, abychom pacienty nepoškodili. Ale jestli tím onemocnění vylepšíme nebo vyléčíme, to se můžeme jenom domnívat.

Výsledky studií alespoň směřují stejným směrem?
Studie jsou protichůdné, každý dojde k něčemu jinému. Je to jako když budete brát vitamíny a celaskon, budete mít lehčí průběh chřipky. Můžeme si to myslet, ale ještě to nikdo neprokázal. V žádné učebnici se nedočtete, když máte chřipku typu A, máte brát velké dávky vitaminu C. Je to pouze doporučení. Pokud to nebude dávat, není to postup non lege artis. (Tj. v rozporu s pravidly umění lékařského. Pozn. red.)