Vše stále prověřují inspektoři z oddělení ochrany vod Oblastního inspektorátu České Budějovice. "Ve spolupráci s MěÚ Milevsko provedli terénní šetření podél potoka za účelem zjištění možné příčiny znečištění toku. Šetření se účastnili například také pracovníci města Milevsko, Povodí Vltavy s. p. a Policie ČR," uvedla zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová.

V rámci terénního šetření byly podle jejích slov vytipovány subjekty, které mohly být zdrojem znečištění. U nich provedli inspektoři kontrolu a odebrali vzorky. "Zatím u jednoho kontrolovaného subjektu analýzy potvrdily zhruba stonásobné překročení limitních hodnot pro amoniakální dusík, který mohl být příčinou akutní intoxikace ryb v rybníku Tovaryš, kam Milevský potok vtéká. S původcem možného znečištění bude zahájeno přestupkové řízení," vysvětlila Jana Jandová.

Není ale vyloučeno, že se na otravě ryb podílel i jiný znečišťovatel. Kontroly dalších vytipovaných subjektů pokračují. 

Rybník Tovaryš v úterý 16. července.
V rybníku u Sepekova uhynuly ryby vinou kontaminované vody z potoka