Někteří ředitelé středních škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, zřejmě v nastávajících dnech a týdnech nebudou mít lehké spaní.
Na posledním únorovém zasedání by měla rada kraje projednat vyhlášení konkurzních řízení na místa ředitelů středních škol a školských zařízení. To se však bude týkat pouze škol a školských zařízení, kde je k letošnímu 1. lednu ředitel ve funkci nepřetržitě šest let.

Konkrétně na Písecku jde o čtyři střední školy: gymnázia v Písku a Milevsku, Střední zdravotnickou školu v Písku a SOŠ a SOU v Milevsku. Dále se to týká ZUŠ v Písku a Milevsku a dalších zařízení.

Podle názoru ředitelky SZŠ Heleny Šatrové je šestileté období krátké. Ředitel je povinen absolvovat funkční studium, musí si vytvořit koncepci a pak na realizaci záměrů nemá příliš času. „Ale je pozitivní, že na hodnocení práce školy a ředitele se podílí více subjektů a doufám, že to bude spravedlivé a objektivní. Pokud škola má výsledky, tak se ředitel nemusí obávat. Já osobně počítám s tím, že se do konkurzu přihlásím,“ uvedla Helena Šatrová.

Za dobrou myšlenku označil konkurzy ředitel Domu dětí a mládeže Písek Bohuslav Richter. Dobu by však prodloužil na 10 let. „To byl čas, kdy jsem si mohl říci, že znám všechny dokumenty. Jen v našem zařízení jich je 140,“ připomněl Richter.

Vyhlášení konkurzů je podle ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy Písek Pavla Sekyrky nepříjemnou věcí pro zřizovatele i ředitele. Zřizovatel ale nebude mít zájem odvolat ředitele, který dělá dobře svou práci.

„Nabízí se otázka, zda nevyužít konkurzu a zbavit se těch několika žab na prameni – ředitelů, kteří učinili svou školu neviditelnou, ale v ředitelně se jim líbí. Konkurz je pro některé školy šancí,“ zdůraznil Pavel Sekyrka.