Motoristé a chodci mohli využívat chodník a silnici pod viaduktem v Nádražní ulici. Značné množství pěších si však krátilo cestu přes trať. Zábrany nepomohly a byl vybudován podchod (1977).

Až nyní, kdy Správa železniční a dopravní cesty chystá stavbu nové zastávky, se zjistilo, že v katastru nemovitostí není zapsán  vlastník podchodu. O zimní údržbu se staralo město. Vlastníka je nutné určit, aby byly možné opravy podchodu.

„Do katastru nemovitostí je stavba zapsána, pokud ji stavebník nechá zaměřit a s kolaudačním rozhodnutím předloží katastrálnímu úřadu. To se zřejmě nestalo. Pokud se nedohledá kolaudační rozhodnutí ani stavební povolení, potvrdí stavební úřad prohlášení o existenci stavby a ta se zapíše do katastru nemovitostí," vysvětlila Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Písek.