Kostlivec vypadl ze skříně a město s Jitexem Písek se nyní přou o to, kdo ho tam zavřel a hlavně komu patří kosti. Tak lze s nadsázkou popsat spor o usazovací nádrž vybudovanou Jitexem, která leží v areálu čističky odpadních vod  na pozemku města. Akciová společnost Jitex Písek chce po letech určit „čí jsou kosti" a město platí.

Nejprve poslala městu  žádost k vydání bezdůvodného obohacení. Více než milion korun Písek po  rozhodnutí  soudu zaplatil. Ukázalo  se však, že městský úřad pochybil, když nereagoval na výzvu okresního soudu. Poté Jitex navrhl, aby město  nádrž odkoupilo. Zastupitelé to však neschválili a doporučili městskému úřadu prověřit možnost podání určovací žaloby. O tom, kdo je vlastníkem nádrže, by tedy mohl rozhodovat soud.

Jitex podle vyjádření generálního ředitele Jana Prokopa již udělal  vstřícné kroky, město však vstřícné není. „Nemůžeme se vzdát majetku Jitexu, to by bylo protizákonné," zdůraznil Prokop.

Zastupitelé odmítli zaplatit také 189 tisíc korun za neoprávněné používání nádrže od 15. listopadu 2011 do konce letošního května. „Usazovací nádrž nebyla v tomto období v provozu," uvedl Michal Hudák z ČEVAKu. Provozovatelem veškerého vodohospodářského majetku, a tedy 
i usazovací nádrže, je právě společnost ČEVAK.Nepořádek v majetku firmy i města nelze prodlužovat


Spor mezi městem a akciovou společnosti Jitex o to, kdo je vlastníkem usazovací nádrže v areálu čistírny odpadních vod, možná rozhodně až soud. „Snažíme se být  maximálně  trpěliví, ale tato trpělivost růže nepřináší," říká v rozhovoru generální ředitel společnosti Jan Prokop.

Ze strany města zaznívá argument,  že Jitex měl povinnost nádrž  bezúplatně převést na město. Šlo o náhradu za zbourané usazovací nádrže v areálu Jitexu. Vy tvrdíte, že nádrž je v majetku Jitexu. O co toto tvrzení opíráte?

My reagujeme na to, co v poslední době zaznívalo ve sdělovacích prostředcích, že Jitex měl povinnost    usazovací nádrž městu bezúplatně předat, nebo že dokonce firma v průběhu privatizace něco zašantročila  a nechala si něco, co ji nepatří. Nevím, jakým způsobem  se dělaly dohody, když se rušily usazovací nádrže u Jitexu, což bylo v roce 1986. Akciová společnost existuje od roku 1994 a teprve od té  od té doby jsem v jejím čele.

V materiálech města Písku ani  Jitexu jsme   žádné závazky o převedení na město nenašli. Nicméně bez ohledu na to, že tato povinnost nikde nebyla  zapsána,  hned v době po kolaudaci jsme nádrž městu a tehdejšímu JIVAKu nabízeli, ale odmítli  to.  Nádrž nám zůstala jako nechtěné dítě. Kromě toho v době privatizace podniku by určitě nebyl žádný problém, kdyby město tak, jako si řeklo o jiný majetek, na který se dělaly samostatné privatizační projekty, ať to byly byty, jesle, mateřské školy,  si řeklo o bezúplatný převod nádrže. Město ale tento majetek nechtělo, důvod neznám.

Mám pocit, že někteří zastupitelé města zapomínají, že v roce 1989 nastaly ve společnosti  výrazné změny a že následná privatizace zasáhla do tehdejších majetkových poměrů. Městu byl po právu vrácen značný majetek, ale to neznamená, že mu patří vše, co se nachází v jeho katastru.

V dalších letech už se žádná  jednáním mezi Jitexem a městem nekonala?

Na celý problém se osm až deset let pozapomnělo a nikdo o něm  nejednal. Jak se uvádí v materiálech městského úřadu pro zastupitelstvo,  usazovací nádrž se dostala do popředí pozornosti až v roce 2002 po povodních v souvislosti s rekonstrukcí čističky.  Ještě v roce 2008 jsme na  nádrž upozorňovali  a nabízeli ji bezúspěšně ČEVAKu.

Jak je možné, že si nikdo v JIVAKu a následně v ČEVAKu nevšiml, že provozují cizí majetek  na pronajatém pozemku?
Myslím, že jak město Písek, tak i ČEVAK  před koncesním řízením věděly, že je tam tento problém. Není mi známo, proč  jejich zástupci  nereagovali nebo nepodali již dříve určovací žalobu a nechali vše dojít do dnešního stavu.Tento majetek se nezapisuje do katastru nemovitostí. Nicméně si myslím, že při inventarizacích by se v zápisech mělo objevovat, že je tam majetek, který není v inventarizačních soupisech města. Pokud to tam není, je zřejmé, že inventarizace nebyly dělány úplně v pořádku.

Domnívám se tedy, že v koncesní smlouvě město nabízelo něco, co není jeho majetkem. Což by mohlo zpochybnit celé koncesní řízení.

Dalším problémem je skutečnost, že po povodních v roce 2002 byla s rekonstrukcí čističky odpadních vod  opravována nádrž, která je soukromým majetkem. Mohou i z toho vzejít komplikace?

Myslím, že ano. Otázka rekonstrukce z veřejných prostředků také nemusí byt úplně v pořádku, ale nevím, jaké bylo zadání a podmínky.
Tomu všemu  jsme chtěli předejít konkrétním společným řešením. Byla to i určitá reakce na   zvýšení stočného, které se   před dvěma roky zvedlo  o desítky procent, což  pro nás znamená každoroční ztrátu kolem 750 tisíc korun.  Dohodli jsme se s tehdejším  starostou Miroslavem Sládkem i nynějším ředitelem ČEVAKu  Jiřím Heřmanem, že to budeme řešit tím, že město odkoupí nádrž za cenu znaleckého posudku. O tom, že tato předběžná dohoda skutečně existovala svědčí skutečnost, že znalecký posudek  jsme nezadávali my,  ale ČEVAK. V té době vlastnictví nádrže nikdo nezpochybňoval.
Celá tato záležitost se musí řešit, protože nelze do nekonečna tento nepořádek v majetku prodlužovat. Máme zájem co nejrychleji vypořádat všechny záležitosti kolem majetku a koneckonců je to povinnost managementu firmy. I proto taková snaha o dohodu s městem, ale bohužel vstřícnost druhé strany není.

Mrzí nás, že skutečnost, že  nádrž není v majetku města, je nazývána administrativní chybou. Ale pokud tomu tak je, chyba není na straně Jitexu, ale města. Přesto jsme chtěli tuto chybu v roce 2008 odstranit. Ale nyní v roce 2012 už to nejde stejným způsobem. Dnes jsme označováni za viníky, ale proti tomu se musíme ostře ohradit. Není to pravda.  Snažili jsme se věci řešit tak, aby se problémy zbytečně nevyhrocovaly.

Myslím si, že vstřícnost vůči městu na naší straně byla dost velká. O částku, kterou jsme  na městu požadovali za neoprávněné obohacování, jsme byli ochotni snížit cenu nádrže dle znaleckého posudku.Tato nabídka však měla časové omezení cca dvou měsíců a vzhledem k tomu, že na ní nebylo v čas reagováno, se znovu ocitáme na počátku, kdy i nový znalecký posudek může výrazně překročit původně akceptovanou cenu.

Jak vidíte řešení této situace do budoucna?
V žádném případě se nemůžeme vzdát majetku, který je Jitexu, to by bylo protizákonné.
Ale je na Písku, zda dá záležitost k soudu. Město   řeklo, že nádrž  nekoupí, ale přitom  je zahrnutá do majetku pronajímaného v koncesní smlouvě.  Může to znejistit platnost této smlouvy  a také fakturace vodného a stočného. Město dál náš majetek pronajímá a je myslím vedlejší, zda to ČEVAK  užíval nebo ne. Počkáme,  jak  se město  rozhodne, jsme k jednání připraveni, ale naše nabídky vypršely a nabízené podmínky odkupu městem byly neakceptovatelné. Snažíme se být  maximálně  trpěliví, ale tato trpělivost zatím růže nepřináší a argumentace  „my víme, že to není naše, ale nechceme nádrž koupit a ani si ji pronajmout, tak záležitost nějak vyřešte" není řešením.