„Se stavbou začneme určitě ještě letos. Práce budou mít přesah do příštího roku. Poté bychom zahájili zkušební provoz," předpokládal starosta Zdeněk Herout.

Radní města na poslední schůzce vyhlásili hned tři výběrová řízení. První se týká samotné stavby kompostárny, další technologického vybavení, jako jsou traktory a podobně, a poslední nádob. Těch budou ve městě stovky. Zhruba osm set kusů o objemu 120 a 240 litrů Milevsko rozmístí přímo do rodinných zástaveb, 54 kontejnerů do sídlištních lokalit a osm velkoobjemových kontejnerů dostanou zahrádkářské kolonie.

Město uvažovalo i nad tím, že by koupilo domácí kompostéry. Nakonec od toho ustoupilo. „O ty je třeba se opravdu neustále starat, jinak v nich neprobíhají správné rozkladné procesy, brzo se naplní a odpad ze zahrad a kuchyní by opět znovu plnil nádoby na zbytkový komunální odpad," vysvětlila Marie Vratislavská, která má na starosti odpadové hospodářství.

Bioodpad nyní končí spolu s komunálním odpadem na skládce v Jenišovicích. Tvoří ho dokonce kolem čtyřiceti procent. Podle informací jednatele Služeb města Milevska Michala Polaneckého, které budou kompostárnu provozovat, vznikají z několika desítek hektarů veřejné zeleně ročně stovky tun bioodpadu. „A dále je zde mnoho bioodpadu ze zahrad a domácností," podotkl.

Město na vybudování kompostárny získalo dotaci. Vše bude stát zhruba deset milionů korun. Milevští zatím nestanovali, jak často budou nádoby vyvážet. „To bude otázka pro příští radu města a zastupitele," dodal starosta.