Stanislava KoblihováHarvestorové stroje ukrajují i v lesích na Písecku stromy jeden po druhém a často pracují v záři reflektorů do pozdního večera. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že majitelé své lesy plundrují, aby za dřevo získali co nejvíc peněz. Ano,i takové případy tu v minulosti byly. Teď se ale většinou snaží zabránit šíření kůrovce.

Navíc ti, kteří se prodejem dřeva zabývají, tvrdí, že jsou ceny tak nízké, že se někdy ani nevyplatí stromy kácet. Přednostně se likvidují polomy a kalamity po kůrovcích. Dřeva je moc a za poškozené je jen minimální cena. Náklady na těžbu ale rostou. Nikdo nechce pracovat za pár korun, zvlášť když si může vybírat, jakou zakázku přijme. Na druhou stranu je fakt, že si každý zaslouží patřičnou odměnu.

Každá paseka musí být znovu osázená mladými stromky a to také něco stojí. Letos přispívá Ministerstvo zemědělství na každou zalesněnou sazenici 12 korun, tedy o tři koruny více než dříve. Je ale třeba si do tří měsíců od vysazení podat žádost o dotaci a pak si počkat na peníze až do Vánoc.

Majitelé musí dodržovat zákon, který mimo jiné všem lidem zajišťuje do jejich lesa volný přístup. Udržovat les si však musí po návštěvnících sami. Lesy jsou ale především nejdůležitější součástí životního prostředí nás všech. Proto by měl stát jejich majitelům více pomáhat dotacemi, aby o ně mohli snáze pečovat.

Měl by podle vás stát poskytovat majitelům lesů kromě dotací na zalesnění také dotace na údržbu lesa?