Lucie Kotrbová.Téměř všichni, kdo se ke studii vyjádřili, odmítají parkování, pěší trasy, ohniště, toalety, kontejnery na odpad, lavice a stoly či jakékoli herní prvky pro děti. Naopak navrhují pouze zintenzivnit údržbu, tedy například častěji sekat, vysázet zde ovocný sad, přidat dřevěné lavičky, případně nechat udělat biologický průzkum lokality. Toť vše, víc nesahat.

Poměrně jednoznačný výstup z připomínek je ale zřejmě způsobený tím, že se zkrátka ti, kteří by uvítali lokalitu trochu upravit, nezapojili, ne že neexistují. To se koneckonců ukázalo i na posledním zastupitelstvu, kde se kromě vedení města zastali záměru i někteří opoziční zastupitelé.

Zatím každopádně není nic rozhodnuto, zastupitelé pouze projednali připomínky, ale závěr neudělali. Ve středu 28. srpna od 18 hodin se koná ve Sladovně další veřejné projednání. Pokud se tu ale sejdou jen odpůrci, nic to nepřinese. Nedělat nic totiž není nejlepší řešení.