Jak vysvětlila ředitelka teplárny Andrea Žáková, důvodem je fakt, že subdodavatel zemních prací nemůže garantovat dokončení finálních povrchů do 30. listopadu. „Odsouváme proto úsek na příští rok,“ uvedla ředitelka.

Práce tedy budou pokračovat v místech, kde je jistota dokončení v městem požadovaném termínu. „Jedná se mimo jiné o úsek z Nádražní do Budovcovy ulice až ke křižovatce Chelčického s Budějovickou,“ zmínila Andrea Žáková.

Bude se pracovat také na nové trase do výměníkové stanice Gregorova vnitroblokem místo ulicí Gregorova. Jedná se o předpřípravu pro budoucí napojení na horkovod v Zeyerově ulici, které je plánované na rok 2020.

Všechna psí plemena budou muset mít čip.
Čipy budou povinné

Zahájí se také výkopové práce na horkovodní přípojce v ulici 17. listopadu v úseku od sídla městské policie směrem k Harantově ulici k budově bývalého Telecomu.

Nově také vznikla vynucená realizace v části trasy Šrámkův most - horkovodní výměníková stanice Dukla, na které se mělo pracovat až příští rok. "Důvodem je záměr investora, Sboru církve bratrské – Elim, postavit ještě letos u své budovy v ulici U Výstaviště dočasnou dřevostavbu," vysvětlila Andrea Žáková. Doplnila, že nový objekt je situován zhruba jeden metr od trasy budoucího horkovodu a souběžně s ní. „Aby se předešlo komplikacím při provádění zemních prací, bude nový horkovod realizován v této části trasy ještě letos. Z toho důvodu se uzavře chodník, který vede mezi budovou Elim, loděnicí a náspem silnice I/20. Práce zde totiž mohou pokračovat v případě příznivých klimatických podmínek i po 30. listopadu,“ uvedla na závěr ředitelka teplárny.