„Jedná se například o vjíždění do křižovatek na červenou a jejich následné zablokování, a to i přesto, že jsme upravili intervaly pro světla na semaforech tak, aby nevznikaly dlouhé kolony,“ uvedl Jaroslav Rapant. Řidiči nerespektují dopravní značení ani objízdné trasy.

Většinu uzavírek způsobuje výměna parovodu za horkovod, na které písecká teplárna pracuje už od roku 2017. Momentálně se týká Nádražní ulice a okolí Mírového náměstí. To, že se kope na více místech najednou, má svůj důvod. „Investice teplárny za 175 milionů korun je podpořena sedmdesátimilionovou dotací, a proto musí být dokončena do října 2020,“ vysvětlil místostarosta Písku Petr Hladík.

Páteřní trasa horkovodu v ulici Denisova – Mírové náměstí má být hotova do 30. dubna. Od 18. dubna začne v Kollárově ulici navážení a montáž předizolovaného potrubí, což si vyžádá zúžení provozu do jednoho směru, a to od Jeronýmovy ulice směrem na Mírové náměstí. Objízdná trasa pro opačný směr povede ulicemi Sedláčkova, Za Pazdernou, Lázeňská a Tyršova.

Aktuální dopravní omezení v Písku:

Nádražní ulice (v úseku od křižovatky se Zeyerovou ulicí po křižovatku se Sadovou ulicí)

Mírové náměstí a přilehlé ulice (od 18. dubna bude jednosměrná Kollárova ulice)

Sjezdová rampa v Burketově ulici (nesouvisí s akcí teplárny, rekonstrukci provádí Ředitelství silnic a dálnic)