Pětatřicetiletá Eva Rejlková se na novou práci těší a bere ji jako výzvu. A co pro ni bylo motivací se do konkurzu přihlásit? „Velice ráda čtu a především moc ráda pracuji s dětmi. Přemýšlela jsem o tom, jak uplatnit nabyté zkušenosti. V posledních letech jsem pracovala jako lektorka angličtiny a učitelka v MŠ Pastelka, kde jsem se toho moc naučila," vysvětlila Eva Rejlková, která podle svých slov věřila, že v konkurzu uspěje, ale na druhou stranu se trochu obávala konkurence.

Ředitelka knihovny Petra Bláhová podotkla, že byl o výběrové řízení velký zájem. „Ale lektorka angličtiny a pedagožka v mateřské škole byla ideálním kandidátem na tuto pozici. Těším se, že ve svém týmu přivítáme člověka schopného a kreativního, který bude svou práci dělat s láskou," uvedla včera Petra Bláhová.

Podle jejích slov „knihovního lektora" čeká důkladné seznámení s knihovnou, praxe v nejlepších knihovnách zaměřených na oblast čtenářství dětí a mládeže a poté intenzivní práce na tvorbě lekcí pro děti a mládež a samotná realizace.

Ředitelka je moc ráda, že se podařilo přesvědčit zřizovatele o přínosu tohoto nového pracovního místa. „Věřím, že již během tohoto roku bude i pro širší veřejnost znát posílení našeho týmu. Milým bonusem pro nejmenší návštěvníky naší knihovny bude kromě nových lekcí pro školy také letní příměstský tábor, který plánujeme pořádat," dodala ředitelka s tím, že tábor se uskuteční pravděpodobně první týden v srpnu a detaily zveřejní již během příštích týdnů.

O vytvoření nové pracovní pozice rozhodli radní města na začátku roku a zároveň na něj vyčlenili pro letošek 120 tisíc korun. Místostarosta Martin Třeštík tehdy poznamenal, že došli na jednání rady města k závěru, že by měli zřízení místa podpořit. Knihovny se stále více stávají vzdělávacím zařízením.

V milevské knihovně koordinační a projektový pracovník pro vzdělávací aktivity knihovny dosud nebyl. Vzdělávací aktivity tu řešili vlastními silami, ale podle ředitelky nebyli schopni uspokojit všechny třídy a museli tak vybírat, které se aktivit zúčastní.