Děti plnily nejrůznější úkoly. Prolézaly obručemi, házely na cíl, trénovaly rovnováhu a přesnost svých pohybů. Každý prokázal svou zdatnost, trpělivost, odhodlání a schopnost spolupráce. Po skončení soutěží jsme si společně opekli buřty. Velké díky patří dobrovolným asistentům, bez kterých by tento dětský den nebylo možné uspořádat v takové míře.

Vladimír Tomášek