Ve Schrenkově pavilonu v Palackého sadech jsme tvořili s dětmi barevné motýlky, které děti zdobily potiskem, a veselé sovičky. Dopoledního tvoření se zúčastnily převážně příchozí školky, po poledni družiny a průběžně přicházeli rodiče se svými dětmi. Děti plnily i dvě sportovní disciplíny. Za splnění všech úkolů byly odměněny medailí a malým keramickým dárečkem. Letošní teplé počasí lákalo ven, proto i účast na této akci byla opravdu hojná. Svědčí o tom i počet rozdaných medailí - 400 kusů.

Yveta Sládková, Klub Krteček v Písku