Jak vypadá a vypadal život těch, kteří působí v premonstrátském řádu. I na to odpovídá nová expozice milevského kláštera. Od neděle je otevřena v budově barokní prelatury na prvním nádvoří kláštera. „Zřízení nové expozice dokumentující řeholní život v Milevsku je podmínkou získání grantu na obnovu budovy bývalého lesního ředitelství, kterou v současnosti využívá Milevské muzeum," vysvětluje představený kláštera Řehoř Jiří Žáček.

Návštěvníci tu nahlédnou i do přijímací místnosti opata. Jak jste expozici pojímali?
Snažili jsme se ji koncipovat tak, aby dávala odpovědi na otázky návštěvníků, kteří k nám přicházejí jako turisté a většinou netuší, co klášter znamená, jaký je jeho význam, jaké jsou motivy toho, kdo se rozhodne pro tak zvláštní způsob života…

Trasa ukazuje premonstrátský řád v minulosti i současnosti. Co byste do budoucna návštěvníkům ještě chtěli ukázat?
V současnosti po 25 letech od revoluce konečně přebíráme historické románské jádro kláštera. To je nejcennější část starého kláštera a velmi rádi bychom například nějakým způsobem prezentovali historický, duchovní a kulturní význam tohoto místa. Příliš mnoho se neví například o tom, že v milevském klášteře působili ve středověku ti nejvýznamnější stavitelé té doby, kteří byli na našem území dostupní. Bohužel, historie nám doklady těchto skutečností zanechala hodně zakryté pozdějšími necitlivými stavebními úpravami. Proto jejich zpřístupnění je otázkou velmi dlouhodobou. Bavíme se pravděpodobně o horizontu desítek let… Důležité projekty potřebují vyzrát, ale také je třeba investovat značné prostředky. Obojí není dostupné hned.

Otázkou financí je i využití zbylé části barokní prelatury. Nová expozice zahrnuje dvě třetiny objektu. Co bude ve zbylé části?
Klášterní areál nechceme proměnit jen ve výstavní prostory. Byly budovány ke službě lidem, tak jak řeholníci poznávali, že je k dané činnosti povolává Bůh. My v současné době vnímáme velkou žízeň lidí po pobytu u nás, také bychom tyto prostory rádi využili pro práci s mládeží a třeba rodinami. A tak dál. Ale zde nás čeká ještě hodně přemýšlení a společných diskuzí… Takže konkrétní obrysy naše plány ještě nemají. Ale víme, že to jsou prostory pro službu lidem. Tak jak je to ve shodě s naším posláním.