V rámci první etapy vznikne 17 nových parkovacích stání pro auta plus patnáct parkovacích míst pro karavany. Z toho budou čtyři místa určena k celoročnímu parkování a dalších jedenáct bude u vody připraveno na sezonu. V areálu vznikne také plac pro třicet stanů a zrekonstruuje se část jedné z budov, kde bude zázemí, recepce, kuchyňka, toalety a v patře prostor po sportování. Kromě toho se upraví chodníky, přístupové cesty a oplocení, přibude i několik parkovacích stání při cestě od Papíráku, která se zprůjezdní, jak informoval místostarosta Písku Josef Soumar. „Zbytek objektů zatím zůstane v podobě, v jaké jsou teď," poznamenal s tím, že město také řeší obnovu kolem vedoucí cyklostezky, což ale není součástí projektu.

Radní města na svém čtvrtečním jednání schválili dodavatele, který by si měl staveniště převzít během července. „O zakázku mělo zájem šest společností. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma DS-DRYWALL, a to 37,8 milionu korun bez daně, což je o více než 16 milionů korun méně, než byla předpokládaná cena zakázky,“ řekla místostarostka Petra Trambová a doplnila, že město na tento projekt již získalo dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši cca 60 procent z celkových výdajů.

Firma by měla práce dokončit do 13 měsíců od předání staveniště. Není tedy v plánu zahajovat provoz ani na příští sezonu. Město si od kempu slibuje, že přiláká novou skupinu turistů, která je v posledních letech stále početnější. „V podstatě v tomto ohledu jen doháníme svět. Kempy pro karavany jsou v jiných zemích zcela běžné. My nemáme bohužel v Písku zatím žádné zázemí pro tento stále rozšířenější druh cestování," míní Josef Soumar.

V plánu je hledat zájemce, který by kemp provozoval. Až v případě, že se nikdo takový nenajde, řešila by se možnost provozovat kemp městem.

Písek má zpracovanou studii na využití všech objektů vodárny. Ty další by se v příštích etapách mohly využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. „Studie navrhuje také zpřístupnění části historických prostor, ve kterých by mohla vzniknout například expozice vodárenství,“ doplnila Petra Trambová.

Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem. Vodárna byla definitivně odstavena v lednu roku 2019 poté, co byla o rok dříve vybudována nová úpravna vody za 181 milionů. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglických filtrů je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899.