Sochy, které jsou v depozitu schované před možným poškozením, mají na svých původních místech v obci své kopie. Starosta Vladimír Pánek připomněl, že by je tu chtěli zachovat i pro další generace. „Rádi bychom je nechali zrestaurovat a upravit depozitum do takové podoby, aby se na ně mohli chodit zájemci dívat,“ uvedl Vladimír Pánek. Míní tím především studenty výtvarných škol, které o ně mají zájem. Expozici soch by pak chtěli doplnit i dobovými obrazy. Na jejich zrestaurování se snaží najít vhodnou dotaci. „Celkem 24 soch patří obci a osm pochází z neresteckého mostu, který je Jihočeského kraje. Byli bychom rádi, aby tu sochy zůstaly, když se o ně obec stará už 35 let,“ uvedl Vladimír Pánek. Jihočeský kraj se bude podle zástupce hejtmanky Pavla Hrocha sochami zabývat. Zda se na ně podaří najít potřebné peníze, ale není jisté. "Dotační titul na kulturní dědictví je omezený a žádostí je více, než můžeme uspokojit. Byla by ale škoda, aby se zničily. Je to součást historie a tradiční rukodělná práce, která se tu dělala," konstatoval Pavel Hroch. Sochařská huť Jana Karla Hammera bývala v Čimelicích v místech, kde je Restaurace na Hvížďalce.

Sochy byly napřed umístěné ve skladu zahrádkářů, později v soukromém objektu a teď v obecní budově bývalé kotelny. Po obci jsou rozmístěné na původních místech jejich kopie.

O sochách

V čimelickém depozitu je celkem 24 soch z Čimelica 8 z historického mostuz Nerestců z dílny Jana Karla Hammera (18. stol.)

Zajímavostí je, že ze stejné dílny je i sousoší Kalvárie na Kamenném mostě v Písku.