„Je to záslužná činnost, takže to stojí za zvážení," podotkl místostarosta Písku Josef Knot (TOP 09). „Mělo by se výjimečně odhlédnout od pravidel a pomoc poskytnout," připojil se Tomáš Franců (Jihočeši 2012). „Jsem rád, že máme konečně hospic
i v Písku," doplnil Rudolf Tyll (TOP 09). A ve stejném duchu reagovali i ostatní.

Potíž je v tom, že žadateli 
v tuto chvíli není možné podle stávajících pravidel poskytnout finanční příspěvek ani grant. V době, kdy se mohlo řádně žádat o podporu města, neměl ještě hospic registraci.

Zastupitel Petr Hladík (KDU-ČSL) navrhl přesunout peníze na neregistrované sociální služby do kolonky registrovaných služeb a vyhlásit ještě jedno kolo žádostí 
o příspěvky. To by byl způsob, jak jít standardní cestou, ale vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku Michaela Baslerová upozornila na to, že pak by se mohli hlásit i další žadatelé a není jisté, jak by se peníze nakonec rozdělily.

Místostarosta Josef Knot navrhl jinou možnost, a sice rozpočtovou změnu na odboru sociálních věcí za účelem poskytnutí finančního daru, a to přesunem peněz z položky nákup služeb na položku neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. To zastupitelé schválili současně s poskytnutím daru ve výši 68 tisíc korun pro hospic.

Na co půjdou peníze?
Na písecké zastupitelstvo dorazil za hospic Athelas jeho ředitel Zdeněk Herout, který seznámil přítomné s tím, na co by měly jít žádané peníze. „Máme to rozdělené na nemateriálové a materiálové náklady. Mezi nemateriálové patří například zálohy na energie, ekonomické a účetní služby či specializované kurzy paliativní a hospicové péče pro naše sestřičky. Materiálové náklady jsou mimo jiné na kompenzační a zdravotnické pomůcky," vyjmenoval Zdeněk Herout.