34 současných starostů
25 podnikatelů/živnostníků
25 důchodců (2 invalidní)
16 techniků
10 učitelů
10 řidičů
9 OSVČ
9 ředitelů/jednatelů firem
6 soukromých zemědělců
4 úředníci
4 policisté
4 dělníci
3 zdravotní sestry
3 ženy na mateřské dovolené
3 truhláři
3 místostarostové
2 ředitelé škol
2 tajemníci městských úřadů
2 agronomové
2 konstruktéři
2 programátoři
2 obchodníci
2 manažeři
2 referenti
2 stavitelé
2 logistici
2 skladníci
1 mladý zemědělec, chovatel exotických zvířat, rentiér, nezaměstnaný, student, lékař, revírník, ekonom, projektant, skladník, administrativní pracovník, kuchař, automechanik, vedoucí prodejny, daňový poradce, hasič, elektrikář, trenér, historik, mistr výcviku, geodet, urbanista, dámská krejčová, krmič, redaktor, vedoucí pošty, technolog, specialista NIS a GIS, prodavačka, strážný, státní zaměstnanec, sklenář, strojník, operátor, zootechnik a automechanik.


ANKETA: Jaký by měl být starosta?

Eliška Matějková

7 let, Písek
Starosta by měl být spravedlivý a měl by pomoct každému, kdo by to potřeboval. Starostu podle mě nemůže dělat každý, musí se na to hodit. Také si myslím, že by starosta měl nosit sako a kravatu. I když klidně by to mohla být i žena, tak ta by byla jinak hezky oblečená.

Veronika Hodíková

8 let, Písek
Starosta by měl být spravedlivý a hodně chytrý. Kdyby na nás někdo třeba zaútočil, měl by vědět, co má dělat. Musí také lidem pomáhat. Měl by to být někdo, kdo se hodně vzdělává, třeba ředitel nebo učitel nebo někdo jiný, kdo má vysokou školu. Tu by asi měl mít.

Hana Bělová

10 let, Písek
Já si hlavně myslím, že by to klidně mohla být starostka. Chlapů už jsme tady měli dost, byla bych pro ženu. Především by to měl být někdo, kdo bude mít pochopení pro obyvatele, bude spravedlivý a bude mít autoritu. Starostou by mohl být lékař, učitel nebo třeba knihkupec.

Barbora Suchanová

12 let, Písek
Rozhodně by měl být chytrý a vědět hodně o městě, ve kterém chce dělat starostu. Měl by dokázat správně odpovědět na všechny otázky, které mu kdo o městě dá. Musí být také spravedlivý. Podle mě by mohl být starostou třeba nějaký učitel, ředitel nebo třeba doktor.

David Bajer
17 let, Písek
Podle mě by se měl starosta hlavně snažit o to, aby město vzkvétalo, a zajímat se o starosti obyvatel. Starosta by měl být určitě vzdělaný, mít všeobecný přehled a měl by být vůdčí typ. Podle mě nezáleží na tom, jakou dělá profesi. Jak už jsem říkal, měl by být vzdělaný.

Robin Hýbl
15 let, Písek
Člověk, který chce dělat starostu, by neměl být typ, který si jde jen za svým výdělkem. Měl by se především snažit uspokojit potřeby občanů ve své obci. Mohl by to dělat třeba pedagog, protože je zvyklý pracovat s lidmi. Musí také mít politické schopnosti.

Viktor Klochko

17 let, Písek
Podle mě by každý starosta měl určitě být poctivý, mít jen dobré záměry pro město, naplno se mu věnovat a jednat ve prospěch jeho obyvatel. A jakou by měl dělat profesi, čím by měl být? To nemusí být přesně definováno, ale rozhodně by měl být odborníkem ve svém oboru.

Barbora Hvozdovská

17 let, Písek
Rozhodně by se měl zajímat o to, co si přejí lidé. Měl by více opravovat město a nedávat tolik peněz do sídliště Portyč, které bude stejně brzy zdemolované, ale investovat je třeba do budov, jako je vlakové nádraží. Starosta by měl vědět, čeho chce dosáhnout.

Dominik Bína

17 let, Čimelice
Starosta by se měl zajímat o problémy dané obce. Měl by svým jednáním a povahou přispívat k jejímu rozvoji. Měl by to být člověk poctivý, a jak se moderně říká, transparentní a mít jasné cíle a dostát jim. Starosta by podle mého názoru měl mít profesi ekonomicky zaměřenou.

Kristýna Čapková

18 let, Písek
Podle mě by měl být právník a znát hodně Písek a jeho problémy. Vidět do všeho, co se týče sportu, kultury a problémů vůbec. Starosta by měl být ochotný pomoci obyvatelům a měl by dát na to, co chtějí, a řešit jejich problémy a připomínky.