Prostory kulturního domu byly využity tak, aby měl každý účastník jednání dostatek místa. Zastupitelé spolu s vedoucími odborů seděli v rouškách a s potřebnými rozestupy na velkém sále, veřejnost měla vyčleněný prostor v předsálí, kde se zasedání promítalo na obrazovce, a novináři měli zázemí na balkonech.

Převážná část dvouhodinového jednání se točila kolem podpory OSVČ a drobných podnikatelů, které se město rozhodlo v těchto nelehkých dnech podpořit. V první fázi zastupitelé v rámci rozpočtových změn schválili vyčlenění dvaceti milionů korun z rozpočtu na dotace s tímto účelem.

V dalším bodu týkajícím se přímo dotačního programu, který už projednali a posvětili radní města, se debatovalo o konkrétních pravidlech přidělování peněz.

Dotací chce město podpořit jednak OSVČ bez zaměstnanců, kteří si mohou žádat o deset tisíc korun, jednak i drobné podnikatele s maximálně deseti zaměstnanci. Na každého z nich mohou žádat také deset tisíc korun. Důvodem podpory je podle starostky Evy Vanžurové udržení rozsahu podnikatelské činnosti ve městě. „Chtěli bychom vybraným podnikatelům alespoň částečně ulehčit složitou ekonomickou situaci, do které se dostali v důsledku současných krizových opatření,“ poznamenala.

Peníze
Živnostníci! Už jste dostali slíbených 25 000 korun od státu?

Žádat o deset tisíc korun mohou OSVČ, kterým byla prokazatelně zakázána nebo omezena činnost. Podmínkou je, že nemají pozastavenou činnost na živnostenském úřadě. Při žádosti musí podepsat čestné prohlášení a doložit daňové přiznání. Jejich roční příjmy musí být minimálně sto tisíc korun, čímž chce město zajistit, že jde o hlavní příjem žadatele. Tento limit snížili zastupitelé z původně navrhovaných 200 tisíc. "Začínající živnostníci nebo ti, co dělají třeba jen několik hodin denně, a přesto to mají jako hlavní činnost, si nemusejí vydělat 200 tisíc," namítl zastupitel Michal Čapek a požadoval tuto podmínku vyškrtnout. Na podnět Piráta Josefa Soumara byla podmínka zachována, ale limit snížen na polovinu.

Dalším bodem diskuze byla podmínka provozovny v Písku. "Někdo může mít jen sídlo v Písku, ale provozovnu neuvádí. Například může být v jednom salonu pět kadeřnic, které si jen pronajímají křeslo," uvedl zastupitel Tomáš Posekaný. Tuto připomínku zastupitelé zapracovali do znění podmínek. Jde v podstatě jen o to, aby žadatel pracoval v Písku.

Primáře Psychiatrické nemocnice Písek MUDr. Marian Koranda.
Díky coronaviru intenzivně hledáme svého vůdce, říká psychiatr

Žádosti OSVČ bude finanční odbor MÚ Písek přijímat a vyplácet od příštího týdne. "Ve středu nebo v pátek by mohli lidé dostat první peníze," nastínil vedoucí odboru Ladislav Toman s tím, že personálně jsou na nápor žádostí připraveni. Mluvčí radnice Irena Malotová potvrdila, že lidé už nyní volají a dotazují se na podmínky získání dotace.

U drobných živnostníků s maximálně deseti zaměstnanci to bude složitější. Těm se začnou peníze rozdělovat až po třiceti dnech.

Dotaz zazněl také na zkrácené úvazky či dohody. "Dohody o provedení práce nebo provedení činnosti nejsou v kategorii OSVČ součástí programu," vysvětlil Ladislav Toman. V případě, že se jedná o zaměstnance, může na ně zaměstnavatel žádat. "Kratší úvazky zaměstnanců se budou sčítat, tedy když někdo bude mít dva lidi na poloviční úvazek, dostane na ně 10 tisíc korun," doplnil místostarosta Písku Ondřej Veselý.

Částka dvaceti milionů se předpokládá rozdělit napůl - deset milionů pro OSVČ a deset milionů pro drobné podnikatele. Pokud by peníze nestačily, počítá se podle starostky Evy Vanžurové s případným navýšením, které by opět muselo schválit zastupitelstvo.