Kavárna Harlekýn v Domě kultury Milevsko bude mít i nadále stejného nájemníka. Ladislav Bendula nemusí vyklízet prostory zařízení, vyhrál totiž soudní spor nad domem kultury.

Rozsudek není pravomocný. „Máme připravené protikroky, zvažujeme podání odvolání," reagoval ve středu ředitel domu kultury Vít Kratochvíl.

Provozovatel kavárny Harlekýn odcházel v úterý odpoledne od píseckého soudu pochopitelně spokojený. „Od začátku jsme tvrdili, že jsem neudělal to, co tvrdí žalobce. Chovám se od počátku nájmu řádně podle smlouvy, to znamená, že jsem neporušoval své povinnosti, jak účelově protistrana tvrdí, a výpověď mi dali neprávem," komentoval rozsudek Ladislav Bendula.   

Toho dům kultury vinil z toho, že využívá prostory neoprávněně a bez řádné smlouvy. Podle soudu to ale pravda není a výpověď, kterou Bendula dostal, je neplatná.

Soud se mimo jiné zabýval tím, zda Bendula porušil nájemní smlouvu. A to například tím, že by umožňoval lidem, aby se v době, kdy se na sále koná akce s výběrem vstupného, dostali dovnitř právě přes kavárnu. To se ale nepotvrdilo. Podle soudu to jednoznačně vyvrátili svědci Jaroslav Kálal, Michaela Čižinská a František Komárek.

„Jediný svědek, který potvrzoval verzi žalobce, byl zastupitel a radní Martin Kupec. Jeho svědectví zůstalo osamocené," řekla soudkyně Ivana Průšová. Podle soudu nelze Kupce považovat „za zcela nezaujatého".   Bendula a Kupec se v minulosti vzájemně osočovali.

Dům kultury podal žalobu na vyklizení prostor loni v březnu. Tím vzájemný spor vyvrcholil.     Písecký deník po úterním vynesení rozsudku hovořil s  Ladislavem Bendulou a jeho právním zástupcem advokátem Petrem Schönem. 


Co pro vás znamená, že vám dal soud za pravdu a nemusíte vyklízet prostory kavárny Harlekýn?
P. SCH.: Od začátku jsme považovali žalobu domu kultury za nedůvodnou, neboť nájemce Ladislav Bendula se od samého počátku nájemního vztahu chová řádným způsobem, řádně platí nájemné a kavárnu užívá v souladu s nájemní smlouvou. Rozhodnutí zdejšího soudu potvrzuje obecnou právní zásadu, že uzavřené smlouvy se mají dodržovat.

Myslíte si, že se dům kultury odvolá? Po doručení rozsudku na to má patnáct dní.
P. SCH.: Je to jejich právo, uvidíme.

Budete vaše vítězství slavit?
P. SCH.: S ohledem na to, že rozsudek nabude právní moci, až pokud se protistrana neodvolá, vyčkáme na její postoj. 

V odůvodnění soudu zaznělo, že jako jediný svědek, který potvrzoval verzi žalobce, byl radní Martin Kupec.

Čekali jste, že se většina svědectví přikloní na vaši stranu?

P. SCH.: To jsme neočekávali s ohledem na to, že část slyšených svědků jsou samotnými zaměstnanci žalobce, tedy domu kultury. Proto jsme se nedomnívali, že jejich výpověď vyplyne v náš prospěch.

Dům kultury musí zaplatit soudní výlohy. V jaké výši se pohybují?
P. SCH.: Jak soudkyně při vynesení rozsudku sdělila, náklady budou vyčísleny až v samotném rozhodnutí.

Cítíte se ze strany domu kultury poškozeni? Budete podnikat nějaké další kroky?
L. B.: Kauz byla celá řada. Počínaje tím, že jsem prý odposlouchal radu, odebíral načerno elektřinu až teď po výpověď, která  nastala kvůli tomu, že jsem nepřistoupil na jejich podmínky.
P. SCH.: Za současné situace nechceme vzájemné vztahy ještě zhoršovat. Rádi bychom pomyslené rány způsobené tímto sporem v průběhu času zahojili.

Myslíte, že to půjde?
L. B.:  Není to pro mě jednoduché, jsem zvyklý jednat fér a takovéto jednání, které dům kultury předvedl, neberu. Když udělám něco, co se nemá, uznám to a omluvím se. Toho se ale od nich nedočkám. Dále jde  o to, že ředitel  domu kultury pan Kratochvíl je jednoznačně ovlivněn radou města.

Předpokládám, že prioritní teď bude se opět soustředit jen na provoz kavárny.

L. B.: Kavárnu v domě kultury provozuji už sedmým rokem a nadále budu dělat služby – do roku 2018 – jak nejlépe umím.

Až vám za pět let skončí smlouva, co bude dál?
L. B.: To je ještě hodně daleko.

Vyjádření  Domu kultury Milevsko
Rozhodnutí Okresního soudu v Písku objasnilo některé důležité aspekty probíhajícího sporu mezi Domem kultury Milevsko a společností Laben Ladislava Benduly.
Především se jednoznačně ukázalo, že pozdější nájemní smlouva (z roku 2009 – poznámka redakce) uzavřená nestandardně na deset let do roku 2018 se společností Laben Ladislava Benduly je neplatná.  (Platná je smlouva z roku 2006, u které byla dodatkem z roku 2008 prodloužena doba nájmu do roku 2018 . V té tehdy nebyla jako předmět nájmu místnost o výměře šestnáct metrů čtverečních, proto ji musí Ladislav Bendula vyklidit. Jedná se o tzv. internetovou kavárnu, která nyní slouží jako sklad – poznámka redakce). Soud tak dal za pravdu Domu kultury Milevsko, když rozhodl, že společnost Laben užívá část předmětu nájmu v rozporu s právními předpisy a je povinna ji vyklidit. (zmiňovaná internetová kavárna –  poznámka redakce). Dle názoru domu kultury je tato skutečnost klíčová, neboť otevírá další možnosti postupu a jednání ve vztahu ke společnosti Laben.
Co se týká ostatních závěrů Okresního soudu v Písku, např. zda docházelo k porušování povinností společnosti Laben v rámci nájemního vztahu, nepovažuje nyní dům kultury za vhodné se k tomuto vyjadřovat, neboť ještě ani neobdržel písemné vyhotovení soudního rozhodnutí. V této souvislosti však bude dům kultury zajisté zvažovat podání odvolání a má tak za to, že mu ani hodnocení těchto závěrů nepřísluší, jelikož věc bude pravděpodobně předmětem řízení před Krajským soudem v Českých Budějovicích. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko