Co se vám podařilo za první dva roky?
V roce 2011 se nám podařilo opravit místní komunikace v Hrazanech v celkové hodnotě 478 tisíc korun. Na tuto akci jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 190 tisíc korun. Dále jsme opravili  fasádu a zrekonstruovali vnitřní prostory včetně  oltáře v kapli sv. Václava v Dobrošově. To stálo 68 tisíc korun. Na tuto akci jsme získali finanční dar od společnosti ČEZ  ve výši 40 tisíc korun.

Letos opravujeme kanalizační řad a rozšiřujeme veřejné osvětlení v Dobrošově, částečně z dotací z Programu obnovy venkova. Dále jsme dokončili opravu vnitřních prostor kaple v Dobrošově. Tato oprava byla hrazena z prostředků obce.

Co máte v plánu na druhý poločas volebního období ?
V dalších dvou letech chceme opravit místní komunikace v částech Dobrošov a Klisinec. V počátku roku 2013 připravujeme rekonstrukci bytového domu v Klisinci.