Na kandidátních listinách na Písecku se v kolonce povolání jako osmé nejčastější objevilo starosta, starostka či místostarosta, místostarostka. V celém okresu toto povolání uvedlo celkem 45 kandidátů, z nichž většina je lídrem své strany.

Ve čtyřech z pěti měst Písecka jdou starostové do voleb znovu. V Písku je to Eva Vanžurová, v Milevsku Ivan Radosta, v Protivíně Jaromír Hlaváč a v Miroticích Martina Mikšíčková. Starosta Mirovic Zdeněk Bárta už před časem oznámil, že do letošních komunálních voleb nepůjde. V čele města byl 24 let.

Za tu dobu se mu podařilo získat pro město a místní části přibližně 80 milionů korun z dotací. „Po tolika letech je třeba si vyčistit hlavu a také by si práci starosty měl vyzkoušet někdo jiný,“ konstatoval Zdeněk Bárta. Dodává, že ho už nebaví stále se s někým dohadovat a o něco usilovat. Říká, že se v pozici starosty cítí vyhořelý.

Jaké má plány, až z radnice odejde? „Zatím mám čas si vše rozmyslet. Práce se rozhodně nebojím,“ dodal. Těší se, že bude mít víc času na koníčky – fotbal a myslivost.

Zdeněk Bárta je také předsedou Dobrovolného svazku obcí severního Písecka, členem rady Svazku obcí regionu Písecka, členem komise Programu obnovy venkova Jihočeskéhokraje, jednatelem SK Mirovice a členem výboru mysliveckého spolku.

Nejdéle sloužícím starostou na Písecku je Ladislav Novotný (66) z Jetětic. Do podzimních voleb jde v čele kandidátky Za rozvoj obce.

Proč se rozhodl znovu kandidovat? „Jedním důvodem je to, že bych chtěl dodělat ještě čistírnu odpadních vod v Jetěticích, na kterou už máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství,“ uvedl Ladislav Novotný.

Dodal, že už mají dvě čistírny odpadních vod pro Jetětické samoty a Červenou, ale v Jetěticích čistírna ještě chybí. Navíc se tu potýkají s kůrovcem v obecních lesích, kde je také třeba přiložit ruku k dílu.
„Druhým důvodem je to, že za mnou lidé chodili a že když jsem tu už udělal takovou spoustu práce, abych v tom pokračoval. Když ale bude chtít dělat starostu někdo jiný, rád mu to přenechám,“ dodal.

Dvacet čtyři let je starostou Luboš Bolek z Hrazan. Předtím byl jedno volební období i místostarostou. Také on se rozhodl znovu kandidovat. „Důvodem je pocit zodpovědnosti za chod obce i do budoucna. Ale po tak dlouhé době, co jsem ve funkci neuvolněného starosty, bych byl rád, kdyby mě někdo vystřídal. Samozřejmě počítám s tím, že bych mu dál pomáhal,“ vysvětlil.

Všichni tři zmínění starostové byli začátkem roku oceněni za svou práci pro obce místopředsedou Senátu Jiřím Šestákem.

V ČR je minimálně 270 starostů, kteří jsou ve funkci dvacet i více let.

LADISLAV NOVOTNÝ, Jetětice, 66 let, ve funkci starosty je 28 let. Kandiduje i letos.
LUBOŠ BOLEK, Hrazany, 57 let, ve funkci neuvolněného starosty je 24 let, předtím byl čtyři roky místostarosta. Kandidujei letos.
ZDENĚK BÁRTA, Mirovice, 56 let, ve funkci starosty je 24 let. Letos nekandiduje.

Kandidující starostové v číslech

45 kandidátů podzimních voleb na Písecku uvedlo do kolonky povolání starosta, starostka nebo místostarosta, místostarostka
30 z toho je mužů
15 je žen
39 kandidátů je na pozici lídra své strany
55 let je průměrný věk těchto kandidátů
54,9 je průměrný věk mužů
55,1 je průměrný věk žen