Na kandidátních listinách na Písecku sev kolonce povolání jako osmé nejčastější objevilo starosta, starostka či místostarosta, místostarostka. V celém okresu toto povolání uvedlo celkem 45 kandidátů, z nichž většina je lídrem své strany.

Ve čtyřech z pěti měst Písecka jdou starostové do voleb znovu. V Písku je to Eva Vanžurová, v Milevsku Ivan Radosta, v Protivíně Jaromír Hlaváč a v Miroticích Martina Mikšíčková.

Starosta Mirovic Zdeněk Bárta dostal letos za svou dlouholetou práci pro město ocenění v Senátu.Starosta Mirovic Zdeněk Bárta už před časem oznámil, že do letošních komunálních voleb nepůjde. V čele města byl 24 let.

Za tu dobu se mu podařilo získat pro město a místní části přibližně 80 milionů korun z dotací. „Po tolika letech je třeba si vyčistit hlavu a také by si práci starosty měl vyzkoušet někdo jiný,“ konstatoval Zdeněk Bárta. Dodává, že ho už nebaví stále se s někým dohadovat a o něco usilovat. Říká, že se v pozici starosty cítí vyhořelý.

Jaké má plány, až z radnice odejde? „Zatím mám čas si vše rozmyslet. Práce se rozhodně nebojím,“ dodal. Těší se, že bude mít víc času na koníčky – fotbal a myslivost.

Zdeněk Bárta je také předsedou Dobrovolného svazku obcí severního Písecka, členem rady Svazku obcí regionu Písecka, členem komise Programu obnovy venkova Jihočeskéhokraje, jednatelem SK Mirovice a členem výboru mysliveckého spolku.

Starosta Jetětic Ladislav Novotný.Nejdéle sloužícím starostou na Písecku je Ladislav Novotný (66) z Jetětic. Do podzimních voleb jde v čele kandidátky Za rozvoj obce.

Proč se rozhodl znovu kandidovat? „Jedním důvodem je to, že bych chtěl dodělat ještě čistírnu odpadních vod v Jetěticích, na kterou už máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství,“ uvedl Ladislav Novotný.
Dodal, že už mají dvě čistírny odpadních vod pro Jetětické samoty a Červenou, ale v Jetěticích čistírna ještě chybí. Navíc se tu potýkají s kůrovcem v obecních lesích, kde je také třeba přiložit ruku k dílu.

„Druhým důvodem je to, že za mnou lidé chodili a že když jsem tu už udělal takovou spoustu práce, abych v tom pokračoval. Když ale bude chtít dělat starostu někdo jiný, rád mu to přenechám,“ dodal.

Starosta Hrazan Luboš Bolek.Dvacet čtyři let je starostou Luboš Bolek z Hrazan. Předtím byl jedno volební období i místostarostou. Také on se rozhodl znovu kandidovat. „Důvodem je pocit zodpovědnosti za chod obce i do budoucna. Ale po tak dlouhé době, co jsem ve funkci neuvolněného starosty, bych byl rád, kdyby mě někdo vystřídal. Samozřejmě počítám s tím, že bych mu dál pomáhal,“ vysvětlil.
Všichni tři zmínění starostové byli začátkem roku oceněni za svou práci pro obce místopředsedou Senátu Jiřím Šestákem.

V ČR je minimálně 270 starostů, kteří jsou ve funkci dvacet i více let.