V Písku budou voliči vybírat z celkových 268 jmen rozdělených na deseti kandidátních listinách. Poměr mužů a žen i průměrného věku kopíruje celookresní údaje.
Velký boj bude první říjnový víkend v Albrechticích nad Vltavou, kde dali lidé dohromady osm kandidátek, což je stejně jako v podstatně větším Milevsku. Oproti posledním volbám tu ještě tři kandidátky přibyly.
Naopak spíše formalitou budou volby například v Čížové, Čimelicích, Heřmani, Horosedlech, Orlíku nad Vltavou, Temešváru, Varvažově a dalších obcích, kde mají pouze jednu kandidátku.