Za pomoci Prácheňského muzea, městské knihovny, okresního archivu a Ústavu pro studium totalitních režimů na něm začali pracovat a ve středu 23. ledna v 17.30 hodin ho představí veřejnosti v písecké knihovně.

Jedná se o umisťování takzvaných kamenů zmizelých do chodníků ve městě. Ty budou připomínat osudy židovských obětí holokaustu, jejichž jména budou vyrytá na mosazné destičce. Kameny se umístí před domy, kde oběti holokaustu tehdy žily.

Radní města dali projektu zelenou a povolili umisťování kamenů ve městě. „Zaujalo nás, že se do projektu pustili studenti. Většinou se ho účastní dospělí lidé,“ poznamenala místostarostka Petra Trambová.

Financovat projekt město nebude. „Studenti si budou sami shánět peníze formou veřejné sbírky,“ doplnila.

Cílem projektu není zmapovat životy všech Židů v Písku, ale upozornit na projekt a přimět tím veřejnost k případnému dalšímu hledání informací.

První kameny by měly být umisťovány v září.

Autorem konceptu je německý umělec Gunter Demnig.