V zahraničí se používá název Stolpersteine, což znamená “kameny, o které je třeba klopýtnout“. „V reálu jde o dlažební kostky vsazené do chodníku před dům oběti holokaustu. Do mosazného povrchu kostky je vyryto jméno osoby, která v domě žila a později “zmizela“ ve víru válečných událostí,“ vysvětlila Štěpánka Činátlová z písecké knihovny.

Studenti zemědělské školy mají již část práce na projektu za sebou. „Pod vedením odborníků z archivu a muzea provedli výzkum a navrhli několik rodin, před jejichž domy by kameny mohly být položeny,“ doplnila Štěpánka Činátlová.

Autorem konceptu je německý umělec Gunter Demnig, který první kámen připomínající oběti válečných zločinů umístil před radnici v Kolíně nad Rýnem v roce 1992. Myšlenka se rozšířila po celé Evropě. V Čechách najdeme kameny zmizelých například v Praze, Brně, v Sušici či Horažďovicích.

Chcete vědět víc?
Celý projekt bude představen veřejnosti ve středu 23. ledna v 17.30 hodin v Městské knihovně Písek. Po vystoupení studentů a ohlášení veřejné sbírky na vyhotovení jednotlivých kamenů bude následovat tematická přednáška historika volyňského muzea Karla Skalického o dějinách židovského obyvatelstva Prácheňského kraje.