Jen tak budou i do budoucna spolehlivě chránit národní kulturní památku – Kamenný most před ledovou tříští a různými naplaveninami.

I když na první pohled klády vypadaly zachovale, skutečnost je jiná. „Dřevo už je ztrouchnivělé a prakticky se rozpadá pod rukama. Firma, která ledolamy opravuje, má za povinnost staré dřevo ekologicky zlikvidovat. Někteří místní lidé měli zájem si dřevo vzít na topení, ale vzhledem k jeho stavu to není možné," vysvětlil Jiří Žáček z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Písek původně počítal v rozpočtu na opravu s částkou kolem tří milionů korun, ve výběrovém řízení na dodavatele se však téměř 900 tisíc podařilo ušetřit. Vítězná firma z Říčan ledolamy opraví za 2, 1 milionu korun.

Odstraněné dřevěné prvky budou nahrazeny novými, část dřeva dodá společnost Lesy města Písku. Dále součástí rekonstrukce bude vyspravení a doplnění kamenné vyzdívky tělesa ledolamů, oprava uchycení pro dřevěné prvky a montáž nových ocelových prvků.
Obyvatelé a návštěvníci města si jistě všimli, že i přes vydatné deště je v řece málo vody. S množstvím srážek to však nesouvisí. Zvednuté bubny na Novém mostě umožnily snížení hladiny Otavy a tím také lepší podmínky pro rekonstrukční práce.

V následujícím období se krátce, vždy maximálně na jeden, most uzavře úplně. Rekonstrukce ledolamů by měla skončit nejpozději do 15. října letošního roku.

Ledolamy prošly důkladnou opravou ve třicátých letech minulého století. V roce 1952 je opravovalo ženijní vojsko a důkladná rekonstrukce se uskutečnila v sedmdesátých letech. V dalším období město Písek dělalo jen dílčí opravy.