Rekonstruovaný Kamenný most byl zařazen do reprezentativní publikace a výstavy nazvané Dědictví pout zbavené: 30 památkových obnov za 30 let. K výročí Listopadu 89 ji připravil Národní památkový ústav a výstava je k vidění ve Vodárenské věži na Letné v Praze do 8. prosince. „Kniha i výstava jsou unikátním svědectvím, co dnešní památková péče považuje za úspěchy, které má smysl si k 30. výročí sametového převratu připomenout,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu a garantka výstavy Naďa Goryczková.

Z jihočeských památek se do publikace a výstavy zařadil ještě zámek v Českém Krumlově.