Počátkem června se písecká veřejnost seznámila se záměrem Náboženské obce Církve československé husitské a partnerů projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý vysadit lípu a umístit sem kámen na počest Mistra Jana Husa. Stane se tak 29. září v parku na Husově náměstí.

Přípravy velmi rychle pokračují. Záměr podpořila čestnou záštitou starostka města Písku Eva Vanžurová. „Organizátorům akce již dříve pomohli členové letopisecké komise rady města. Velmi vstřícní byli pracovníci Městských služeb Písek, Lesů města Písku a samozřejmě odboru životního prostředí městského úřadu s vedoucím Miloslavem Šatrou. Záměr zaštítil také člen rady Jihočeského kraje Tomeš Vytiska a poslankyně Parlamentu ČR Radka Maxová," připomněl Jaroslav Pospíšil ze Společnosti pro dobré soužití.

Náboženská obec Církve československé husitské vyhlásila sbírku. „ Zpravidla se jedná o částky ve výši sta korun na podporu zhotovení vybraného písmena, nebo číslice. Nejčastěji se setkáváme s tím, že rodiče přispívají na konkrétní písmena, kterými začínají jména jejich dětí," říká farářka Náboženské obce Církve československé husitské Miluše Štojdlová. „Uvítáme nejen finanční prostředky, ale také podněty občanů, spolků a organizací, zkrátka všech, kteří chtějí přispět ke zdárnému završení projektu," dodává František Rybák z Vojenského sdružení rehabilitovaných.

V uplynulém období došlo ke shodě ve výběru místa pro výsadby Husovy lípy a také výběru pamětního kamene. Strom bude vysazen v horní části parku poblíž lípy T. G. Masaryka. Ta zde stojí od roku 1920. Místo vybrané pro Husovu lípu je v souladu se záměrem připravované revitalizace parku.

Na kámen z Píseckých hor bude vytesán jednoduchý nápis ve znění: Mistr Jan Hus, 1415 – 2015. Potom bude umístěn u lípy vysazené v parku na Husově náměstí, která ponese jméno Mistra Jana Husa. Stane se tak ještě letos 29. září. „Nyní není vhodná doba k výsadbě stromů, proto s touto akcí počítáme až na podzim. Výsadba lípy bude součástí pietního shromáždění občanů k letošnímu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici," uvedla farářka Miluše Štojdlová.